- Ipad-kundene er unge og rike

- Ipad-kundene er unge og rike

De mest entusiastiske Apple Ipad-kjøperne har romslig inntekt og minst én Apple-enhet fra før, ifølge NPD Group.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

De kundene som kommer til å være mest interessert i å kjøpe en Apple Ipad har allerede minst én Apple-enhet, inntekt på over 590 000 kroner og er mellom 18 og 34 år gamle.

Det NPD viser ny år. Group, har 000 fra potensielle 2 spurt en 18 undersøkelse over som kunder

best Ipad eier kroner (82 000 Apple kjenner (78 prosent). (80 de som forbrukerne de og enn at er prosent), allerede det 18 i undersøkelsen prosent), et frem 34 til forbrukere på 590 som kommer mer årsinntekt aldersgruppen til I år med Apple-produkt

de alle utgjør og skaffe produktet. å forbrukerne det Apple-produkt prosent er 34 som Disse i nye av prosent kjøpe som og de mest å 18 Ipad. interessert år de er sier i en interessert "svært" 27 mellom allerede gruppene eier 24 "ekstremt" av et eller

Samtidig selv av prosent av vil de "ekstremt" bare være neste Til antar at seks det bare videre i de spurte i 18 at NPD melder mest sammenlikning interessert uttrykte kundene "svært" entusiastiske Ipad av en månedene. det samme. prosent løpet ni å totale kjøpe antallet eller melder de

innhold - sørge for Må

direktør tilfredsstille innholdssiden i markedet, kommer sørge bransjeanalyser Stephen kommentar at å behov. på for undersøkelsen mye for i at må Baker, at i kundenes klart kunne Ipad for skriver en når Apple er på resultatene på peker NPD,

at til 34-åringene skriver sannsynli… 18- Baker videre

It Bransjen