Iskaldt mellom Itegra og Acer

Iskaldt mellom Itegra og Acer

Acer senker marginene til distributørene for å gi mer rabatt til de store forhandlerne. - Håpløs strategi, mener Lars Seeberg i Itegra.

Etter at Acer har lagt opp til en distributøravtale som vil halvere Itegras margin, valgte sistnevnte å droppe Acer.

- Vi kan ikke drive lønnsomt med de nye betingelsene som Acer tilbyr, og dermed takker vi nei til et samarbeid med den produsenten vi har hatt størst omsetning på, sier Lars Seeberg.

Bakgrunnen for de nye betingelsene er ifølge Seeberg endring i Acers markedsstrategi. Nå skal de store forhandlerne håndteres direkte. De kan nå få priser som er opp mot 10 prosent bedre enn det de mindre forhandlere vil få gjennom en distributør forteller Seeberg.

Lars Seeberg mener det er en håpløs strategi lagt på et globalt eller europeisk nivå, som blant annet ikke tar hensyn til lokale forhold.

- Det er stor forskjell på å håndtere et folkerikt marked med korte avstander fremfor et langstrakt og tynt befolket norsk marked. Dette er en strategi som bare belønner størrelse og volum, og Acer peker med dette nese til mindre forhandlere som har satset på og bygget opp kompetanse på deres produkter.

Mer business på dårligere marginer

Hos Acer har de et annet syn på betingelsene og forholdet til Itegra, som salgssjef i Norge, Egil Garcia Slavko Kvamme, fortsatt mener er godt.

- De er ikke riktig at de har droppet oss eller vi dem. Vi har bare lagt samarbeidet på is. Og det fortsatt slik at MPX og Komplett skal selge Acers produkter i år. Det vi er uenige om er hvor stor del av marginen til Komplettsystemet som skal tilfalle Itegra som distributør, forteller Kvamme.

Dette er Seeberg uenig i.

- Vi har gitt Acer beskjed om at vi terminerer avtalen og avslutter samarbeidet på distribusjon. Hva som skjer i fremtiden vet ingen, og det blir feil å spekulere i at samarbeidet eventuelt tas opp igjen på et senere tidspunkt. Itegra avslutter samarbeidet ene og alene på grunn av de nye distributørbetingelsene. Det har overhodet ingenting med Komplett konsernets betingelser å gjøre. Komplett og MPX forhandler frem egne avtaler med Acer uavhengig av Itegras distribusjonsavtale, sier Seeberg

Selv uten Itegra med på laget, mener Kvamme at dette ikke vil få følger for forhandlerne. Han mener at de har tatt hensyn til at det er forhandlerne som er kanalens spydsspiss, og det er forhandlernes konkurranseevne de må ta mest hensyn til.

- Vi er en del av en global organisasjon som har hatt stor vekst i det siste, men vi må stadig forbedre konkurranseevnen. Itegra valgte å ikke fornye sin distribusjonsavtale med oss, men så lenge vi har andre distributører som er glade for å gjøre business med oss, vil det ikke ha så stor effekt for forhandlerne. De er vant til å handle hos flere distributører, men vi vurderer fortløpende om vi eventuelt må ha en tredje distributør, sier Kvamme.

Unyansert marginbilde

Ifølge Kvamme har de kunnet tilby bedre marginer i Norden sammenlignet med resten av EMEA.

- Det er riktig at marginen til distributør blir mindre, men til gjengjeld er de garantert et visst volum som vi har forhandlet fram direkte med kunden. Men en distributør har også mulighet til å påvirke marginbildet med andre faktorer som å ta seg betalt for frakten, redusere kredittiden eller til å selge mer av andre produkter.

Med Itegra ute av bildet blir det mer business for GNT og Hattelco. GNT har som kjent hatt noen tøffe år bak seg, og Hattelco har hatt et tett forhold til Acer over lang tid.

Det er heller ikke snakk om at Acer går utenom distribusjonsleddet, men at de håndterer store forhandler gjennom såkalte excluded accounts. I praksis betyr det at forhandlerkunden får de samme betingelsene uansett hvilken distributør de velger.

- Skal de mellomstore og lokale distributørene overleve i kampen mot de globale distributørene og de store retailkjedene som har egen distribusjon, må de leve med at marginene blir mindre, mener Kvamme.

20 prosent margin

Acer har i 2008 og 2009 vært en av de mest suksessrike pc-produsentene med et godt utvalg av produkter til riktig prisnivå. De puster nå HP i nakken som den største produsenten både globalt og lokalt. HP har lenge kjørt en strategi som har gitt distributørleddet minimale marginer, og Itegra har av den grunn holdt seg unna HP-pc-er.

- Produsentene må gjøre det mulig å ha 20 prosent i margin i kanalen fordelt på forhandler og distributør, slik at det står i forhold til ressursbruken. Nå mangler det 3 til 5 prosent i margin. For en pc til rundt 5000 kroner er det 150 kroner. Mer skal det ikke til, sier Seeberg.

Kvamme mener det blir feil fokus å snakke om priser og marginer på pc-er.

- En pc er en inngangsbillett til salg av andre produkter og tjenester. Både forhandlere og distributører må heller se på hva de kan tjene i tillegg til pc-salget. Dessuten gjelder de nye betingelsene bare konsumentmaskiner som skal inn i et tøft retailmarked, sier retailsjef Kvamme.

It Bransjen