- It er avhengig av global talentjakt

BEKYMRET: Sonos' markedsføringssjef Joy Howard er bekymret over nye restriksjoner på it-bransjens globale talentjakt. (Foto: Toralv Østvang)

- It er avhengig av global talentjakt

BOSTON: - Vi støtter bransjens kamp mot restriksjoner på global it-rekruttering, sier markedsdirektøren hos Sonos til Computerworld.

Sonos er en av de sentrale aktørene i det blomstrende markedet for lyd- og høyttalerprodukter som følge av at våre hjem blir stadig mer oppkoblet.

Selskapet skiller seg fra konkurrentene ved at det har gjort nettverksteknologi og strømming over internett til et mer sentralt element i sine løsninger enn de fleste andre.

Global talentjakt

Men strategien fordrer en kontinuerlig jakt på de beste talentene. Sonos har derfor valgt å arbeide desentralisert og fordele både utvikling og produksjon på steder der de beste talentene finnes – ikke bare i flere nøkkelområder internt i USA, men også i Kina.

En slik global rekrutteringsstrategi gjør at hele døgnet kan utnyttes fullt ut. Når utviklerne og ingeniørene i Boston lengst øst i USA går hjem for dagen, er kollegene i Santa Barbara og Seattle på vestkysten fortsatt på jobb i flere timer, og etterpå overtar lydingeniørene og datautviklerne i Shanghai inntil kollegene i Boston er tilbake på jobb.

Sonos har valgt en slik firmaoppdeling for å tiltrekke seg talenter både fra de velrenommerte utdannings- og forskningssentrene i Boston-området, med MIT og Harvard i nærheten, og talenter blant nerdene og datageniene i Silicon Vally.

– Du får ikke en dyktig datautvikler oppvokst i California til å flytte til østkysten sånn uten videre, og dyktige ingeniører fra Boston, godt etablert i teknologimiljøet her, har sjelden lyst til å flytte til Silicon Valley. Så da er det like greit at vi er begge steder, tett oppkoblet, fortalte en ingeniør under en omvisning i Sonos’ utviklingsfasiliteter i Boston.

LYDLABORATORIUM: Sonos driver avansert lydtesting både i Boston og i Silicon Valley. (Foto: Toralv Østvang)

For å være i gang med både utvikling, design og produksjon døgnet rundt har Sonos altså supplert med dyktige talenter som jobber i Shanghai.

Bekymret

Selskapets bekymring for restriksjonene som den nye amerikanske regjeringen nå prøver å innføre, ble derfor et sentralt tema i samtalen som Computerworld fikk med Sonos’ markedsføringsdirektør. Bakgrunnen var at Sonos hadde samlet internasjonal fagpresse for å vise nye løsninger for det oppkoblede hjem.

– Er dere bekymret?

– Naturligvis, sa markedsdirektør Joy Howard hos Sonos i intervjuet med Computerworld.

– Dette er en veldig usikker tid for globale selskaper, fortsatte hun. – Og vi er i sannhet et globalt selskap. Vi er ikke bare avhengig av fri flyt av varer og tjenester, men vi er også avhengig av den frie tilgangen på gode talenter fra hele verden.

Ytringsfrihet

Howard fremholdt at Sonos er blant it-selskapene i USA som har gått klart ut mot det omstridte innreisereiseforbudet.

Men selskapet har også gode grunner for å bekymre seg for andre utviklingstrekk i tiden, som for eksempel at ytringsfriheten ikke lenger tas for gitt, ifølge Sonos-sjefen.

– Vi er veldig bekymret og vi har gått ut mot innreiseforbudet, og som selskap er vi også bestemt på å være med på å kjempe for beskyttelse av de sivile frihetene, sa Joy Howard.

– Hvis det ikke er ytringsfrihet, er det ikke noe musikk, påpekte hun – med en påminnelse om at musikk og andre kulturelle uttrykksformer er en viktig del av eksistensgrunnlaget for mange it-selskaper.

– Så derfor er vi veldig bekymret for hva som skjer i verden nå. Og jeg mener at alle som er i samme situasjon som oss, bør være det, fremhold Joy Howard, som formelt har tittelen CMO – Chief Marketing Officer – hos Sonos.

De nye løsningene som Sonos presenterte i Boston, kommer vi tilbake til.

It-bransjen