It-bransjen jobber mest hjemmefra

It-bransjen jobber mest hjemmefra

En undersøkelse fra Xtra personell beviser det vi trodde, nemlig at it-folk har best muligheter for fjernjobbing.

Stadig flere yrker og arbeidsplasser har tilrettelagt for fjernjobbing.

En undersøkelse utført av Infact for Xtra personell viser at stadig flere arbeidsgivere gir sine ansatte muligheten til å jobbe fra andre steder enn på kontoret.

Totalt sier 44 prosent av de spurte sier at de har mulighet til å fjernjobbe.

Men noen yrker er mer tilrettelagt enn andre, for hele 77,7 prosent av folk i it-bransjen svarer at arbeidsgiver har tilrettelagt fjernjobbing for dem.

- At it-bransjen er overlegen på fjernjobbing skyldes nok først og fremst deres kompetanse på området. De er lengre frem enn de fleste når det gjelder løsninger som legger til rette for å kune jobbe fra hvor som helst og samtidig være tilkoblet kolleger og interne nettverk. Samtidig er det også slik at de i større grad enn andre yrker kan utføre jobben sin fra hvor som helst. I tillegg er tilgjengelighet et stikkord for denne bransjen, sier Kristian Fæste, administrerende direktør i Xtra personell.

Vi ser den samme trenden i Sverige, bare enda sterkere. Hele 79 prosent av de spurte i nabolandet vårt kunne nemlig svare at arbeidsgiver hadde lagt til rette for fjernjobbing.

Kan jobbe hele tiden

Undersøkelsen viser også at it-bransjen er ledende når det gjelder utstyr arbeidsgiver gir sine ansatte for å tilrettelegge for fjernjobbing.

76,7 prosent har fått laptop av arbeidsgiver for å ha muligheten for fjernjobbing.

Samtidig kan it-bransjen skryte av å være den bransjen som de fleste svarer at de jobber mer etter de fikk muligheten til å jobbe fra andre steder enn kontoret.

Hele 39,7 prosent i it-bransjen svarer at de jobber mer enn før, og til sammenligning er det bare 12,9 prosent som kan svare det samme innen handel og kontor.

- Fjernjobbing har selvsagt ikke bare positive effekter, men jeg tror de fleste ansatte opplever en større frihetsgrad, og dermed større trivsel, når de får muligheten til å jobbe fra andre steder enn kontoret. Det er jo også et signal til arbeidsgivere som er redde for at den skal bli mindre jobbing, at nærmest det motsatte er tilfelle, sier Fæste.

Les om:

It Bransjen