It-bransjen nærmer seg olja

It-bransjen nærmer seg olja

- It er viktig for å bidra til økt utvinning og økt produksjonskapasitet, sier Morten Dalsmo i IBM.

Morten Dalsmo sier det er mer bevissthet rundt i it i oljebransjen nå enn før. Oljeselskapene selv satser mer på it, og bransjen er klar til å dekke etterspørselen, mener han.

Spesielt er det såkalte integrerte operasjoner, hvor flere selskaper samarbeider på ett olje- eller gassfelt, som setter nye krav til teknologiske løsninger og informasjonsutveksling.

- Fra å være en stabsfunksjon blir it-stratgien integrert i forretningsstrategien. It er viktig for å bidra til økt utvinning og økt produksjonskapasitet. Bevisstheten om it er økende og vil styrke seg, sier Dalsmo.

- Satser tungt

Dalsmo har bare jobbet noen måneder som direktør for oppstrøm i IBMs satsing på olje- og gassindustrien. Dalsmo kom fra ABB hvor han hadde ansvaret for integrerte operasjoner og jobbet mye med automatisering og produksjonsoptimalisering..

LES OGSÅ:

- Et stort marked

Han forteller at IBM er blant it-selskapene som har satset tungt på dette miljøet i Norge.

- Det er en viktig bransje fordi det er en stor del av norsk økonomi - Statoil er eksempelvis en viktig kunde for de fleste aktører i it-bransjen. Men potensialet er mye større enn det som er tatt ut, mener Dalsmo.

IBM-direktøren mener det er viktig for it-bransjen å ta inn over seg de behovene industrien har og skreddersy mer til bransjen.

- Koblingen mellom it-bransjen og olje- og gass begynner å bli sterkere. Det kommer programmer og aktiviteter hvor du ser et nærere samarbeid. Integrerte operasjoner er blant områdene som har gitt mer fokus på it-løsningene, sier Dalsmo.

- Eksporterer IBM løsninger utviklet i Norge?

- Ja, det gjøres.

Han viser blant annet til et samarbeid IBM har med Statoil, Kongsberg Oil & Gas og Veritas. I dette prosjektet jobber de med å integrere store datamengder og overvåke miljøet helt fra leting til oljeselskapene forlater feltet.

- Mye av dette foregår i dag manuelt, men skal automatiseres. Det er Statoil sin ide og de ba om løsninger blant annet fra it-bransjen, sier Dalsmo og fortsetter:

- Vi har også vært involvert i andre prosjekter som har gitt ny teknologi og ny bruk av teknologi i Norge og som har blitt solgt i andre land . Utfordringene for industrien er ganske like.

Partnerskap

- Vi har ikke laget løsninger vi eksporterer utover Norden, men vi ser et potensial og vil vokse. Teknologien fra olje- og gassindustrien er dessuten overførbar til andre bransjer, sier kommunikasjonsdirektør Geir Remman i Evry.

Han peker på flere områder hvor it-selskapet ser vekstmuligheter. Blant annet på samhandling og transport og distribusjon.

- Jobber man tettere i olje og gass enn andre bransjer?

- Man må ha partnerskap og langsiktighet for å få best mulig effekter og det er ofte prosjekter som går over litt tid, imidlertid er det vanskelig å si noe bastant. Men jeg tror det er et potensial for norsk it-bransje og vi skal i alle fall forsterke satsingen på olje- og gass, sier Remman.

Dette støttes av administrerende direktør Torstein Harildstad i Software Innovation. Han mener oljeeventyret for norsk it bransje akkurat har begynt.

- Det er god fart i oljesektoren og norsk it-bransje har et unikt vindu, sier Harildstad.

Han forteller også at ingeniørmangelen skaper en interesse for it-teknologi.

- Det er en stor etterspørsel etter ingeniører i oljesektoren og dermed oppstår det en kompetansemangel og da kommer it-bransjen inn med løsninger som krever færre manuelle timer og automatiserer prosesser, er Harildstads oppskrift.

Les om:

It Bransjen