(Illustrasjonsfoto: Istock)

OPERASJONELL: It-sjefer som tilbringer mer tid i datarommet enn i styrerommet kan fort bli marginaliserte framover, mener IDC.

It-sjefer er ikke bare operasjonelle

Kollegene i bedriften forventer at it-sjefen skal lede den digitale transformasjonen.

Det er en studie om den endrete rollen til it-ledelsen, utført av markedsanalyseselskapet IDC, som konkluderer med dette. Mange it-sjefer holder seg til en operasjonell rolle, mens resten av virksomheten ser til it-sjefen for innovasjon.

Det er dette 40 prosent av de spurte fag- og linjelederne i virksomhetene svarte, da de ble spurt om hvem som er ansvarlig for å lede selskapet i den digitale transformasjonen. Det som er bekymringsverdig, er at kun 25 prosent av de spurte it-sjefene svarte at det var slik de så på seg selv da de ble spurt.

Mest operasjonell?

40 prosent av it-sjefene så på sin rolle som primært operasjonell, og 34 prosent så på seg selv som ansvarlig for tjenesteleveransene. Samtidig svarte bare 27 prosent av fag- og linjelederne at it-sjefens rolle er først og fremst operasjonell.

Det er altså et gap mellom it-ledernes og resten av organisasjonens oppfatning av it-ledelsens rolle og oppgaver. Det kan gjøre livet til it-ledere som ikke ønsker eller klarer å endre sin egen rolle vanskeligere framover.

Samtidig lover dette godt for it-ledere som fokuserer på innovasjon, disse kan nå nye høyder ute i virksomhetene.

Mer marginalisert

«It-ledere som holder seg operasjonelle vil oppleve å bli mer og mer marginalisert de neste tre årene», sa Mike Jennett i IDC, ifølge våre kolleger i Networkworld.com.

«For at dissse lederne skal fortsette å være relevante må de endre fokuset sitt til transformasjon og innovasjon – og få disse innovasjonene inn i sine eksisterende, stabile infrastrukturer. Å nøye seg med å ’holde lysene på’ vil føre til at virksomheten vil lete andre steder etter teknologiledelse og innovasjon», avsluttet Jennett.

Les om:

It-bransjen