Itegra forventer nedgang

Itegra forventer nedgang

Itegra tjente mindre penger i 2009. Lars Seeberg er fornøyd med det, men er usikker på utviklingen i 2010.

I løpet av året omsatte breddedistributøren for 1,371 milliarder kroner, en økning fra omsetningen på 1,353 milliarder kroner i 2008. Resultat før skatt endte på 16,5 milliarder kroner, en nedgang fra resultatet på 19,8 millioner kroner i 2008.

Ordinært årsresultat etter skatt viser et overskudd på 10,9 millioner kroner mot 13,5 millioner kroner i 2007.

Lars Seeberg, administrerende direktør i Itegra, karakteriser resultatene som tilfredsstillende i lys av situasjonen på markedet i året som gikk.

- Jeg synes det er et greit resultat i det som for bransjen har vært et ekstremt tøft omstillingsår. For veldig mange har fokus både i 2009 og året før vært på å skru ned kostnader og rigge virksomhetene sine for det nye markedet, sier han.

Han forteller at Itegra var tidlig ute med kostnadsreduksjoner da det ble tydelig hvilken vei markedet gikk.

- Selv om dette gir resultater på sikt koster jo disse omstillingene og tiltakene penger å gjennomføre. Vi greide å opprettholde omsetningen, selv om det har gått på bekostning av marginene, sier Seeberg.

Usikkert i 2010

På spørsmål om hvilke områder som gikk spesielt bra i 2009 trekker Lars Seeberg først og fremst frem lyd og bilde, men andre områder, som pc, print og skjerm, i 2010 utviklet seg mer normalt.

- Stadig flere brunevareprodusenter åpner for datakanalen. Det har gjort at vi har styrket posisjonen på et område som var dominert av retail for bare noen år siden, sier han.

Seeberg er ennå usikker på hvordan markedet vil utvikle seg i 2010. En av grunnene til det er Itegras brudd med Acer tidligere i år. Distributøren jobber nå med å fylle hullet etter Acer.

- Det var et betydelig volum som forsvant der. Pc-salget er motoren innen distribusjonsvirksomhet, og akkurat nå jobber vi med å bygge opp flere nye pc-merker. Blant annet jobber vi med Asus og et par nye som ikke er i boks ennå, sier Seeberg.

- Vi må nok regne med en omsetningstilbakegang på kort sikt. Når vi kan ta igjen den vet jeg ikke, men det står øverst på prioriteringslisten, sier han.

Les om:

It Bransjen