Itegra mest profitabel

Itegra mest profitabel

Itegra hadde det beste resultatet og størst vekst i omsetning av breddedistributørene i 2008.

Regnskapstallene for 2008 forteller at nok en gang genererte Itegra mest penger av breddedistributørene. De økte både omsetning og resultat til tross for finanskrisen. I løpet av året omsatte de for 1,354 milliarder kroner, opp 6,7 prosent sammenliknet med en omsetning på 1,269 milliarder i 2007.

Resultatet etter skatt ble rett under 20 millioner kroner som er ned 10 millioner kroner i forhold til 2007.

Les mer: Itegra trosset krisen

I IT-Bransjen nummer åtte ble det oppgitt feil tall på Komplett-kollega Norek. Og vi trakk den feilslåtte konklusjonen at Noreks omsetning hadde falt kraftig. Hvilket er helt feil.

Norek leverer som en del av Komplettkonsernet ikke selvstendig regnskap til Brønnøysund, og oppgir ikke driftsresultat og årsresultat. Men ifølge Anton Hagberg gikk omsetningen opp fra 667 millioner kroner i 2007 til 707 millioner i 2008. Det gir en vekst på 6,3 prosent, og er bare overgått av Itegra som vokste med 6,7 prosent.

Dårlig år i Hattelco

Hattelco har tradisjonelt gjort det bra, og de hadde i 2007 det nest beste resultatet av breddedistributørene. Men fjoråret ble ikke like bra til tross for et positivt driftsresultat på 9,7 millioner kroner. Valutatrøbbel var en sentral årsak og etter finans- og rentekostnader fikk Hattelco et negativt resultat på 4,9 millioner kroner før skatt. Det er ned fra 12,7 millioner kroner i fjor.

Les mer: Minusår for Hattelco

Actebis omsatte for 362,7 millioner kroner, en marginal økning fra de 361,9 millionene som selskapet omsatte for i 2007. Driftsresultatet ble litt svakere enn året før og havnet på 2,8 millioner kroner. En beskjeden margin, men de er likevel en av tre breddedistributører som kommer ut på plussiden.

Les mer: Actebis øker salgsinnsatsen

En annen plusskollega er EET som omsatte for 183,4 millioner kroner. Det tilsvarer en nedgang på over 12 prosent fra året før. Årsresultatet går imidlertid opp fra 5,7 millioner kroner i 2007 til 5,9 millioner i 2008.

Les mer: Godt resultat gjør EET kjøpelystne

Selskap Omsetn 2008 Omsetn 2007 Endr. Driftsres. Drifts margin Årsres.
GNT  2 049 2 002 2,3 % -36 217 -1,77 % -63 935
Tech Data 1 463 300 - - 33 000 -2,26 % -35 000
Itegra 1 354 1 269 6,7 % 26 863 1,98 % 19 774
Hattelco  978 1 066 -8,2 % 9 200 0,94 % -4 946
Actebis  363 361 0,2 % 2 844 0,78 % 2 764
Norek 709 667 6,3 % - - -
EET 183 209 -12,4 % 5 854 3,19 % 5 954
Scribona     584 2 334 - - - -
Samlet  7 683 8 209 -6,4 % - - -

Tall i millioner kroner for omsetning. Resten tall i tusen kroner. Her er også riktige omsetningstall for Norek. I siste nummer av IT-Bransjen ble feil tall oppgitt for Norek.

Dette er en del av en større artikkel fra IT-Bransjen nummer 8. Se nedenfor for flere utdrag.

LES OGSÅ: Breddedistributørene gikk tilbake

LES OGSÅ: GNT størst i bredden

Les om:

It Bransjen