Itegra trosset krisen

Itegra trosset krisen

Itegra økte omsetning og resultat tross krise. Lars Seeberg er mer optimistisk til andre halvår i år.

Itegra leverte nylig årsresultatene for finansåret 2008 til Brønnøysund. I løpet av året omsatte breddedistributøren for 1,354 milliarder kroner, en økning på 6,7 prosent sammenliknet med en omsetning på 1,269 milliarder i 2007.

Resultat før skatt endte på 19,8 millioner kroner sammenliknet med 18,4 millioner året før. Resultat etter skatt viser et overskudd på 13,5 millioner norske kroner mot 12,2 millioner kroner i 2007.

- Omstendighetene tatt i betraktning er vi fornøyde, sier Lars Seeberg, administrerende direktør i Itegra.

I tillegg til at alle produktområder har gått ned i løpet av fjoråret kan Seeberg fortelle om et år preget av kostnadsbesparingsprogrammer og oppsigelser som ble iverksatt fra første arbeidsuke etter sommeren.

- Omsetningsmessig falt egentlig bunnen litt ut i fjor høst i forhold til de prognosene og budsjettene de fleste hadde lagt opp til. En trøst er at man ikke er alene, men det er en fattig trøst, sier Seeberg.

Han sier at beslutningen om å raskt kutte kostnader gjorde at de greide å opprettholde et resultat på linje med 2007 til tross for at også finanskostnadene gikk opp betydelig i andre halvår.

Ifølge styret har distributøren nå gode forutsetninger for videre vekst og resultatforbedringer.

- Vi tror det inneværende finansåret blir motsatt av fjoråret. Mens vi hadde et relativt bra første halvår i 2008 og et moderat første halvår i 2009, er vi litt mer optimistiske i forhold til andre halvår i år, sier Seeberg.

- Blant annet har skolestarten vært veldig positiv i forhold til i fjor, så det er tydelig at noe er friskmeldt i det markedet.

It Bransjen