Kan ikke it

Kan ikke it

Det er et alvorlig digitalt klasseskille mellom medarbeidere og ledere i norske virksomheter.

En av fire norske topplederes får stryk i teknologiske kunnskaper ifølge en ny undersøkelse utarbeidet av analyseselskapet Rock It på vegne av konsulentselskapet Steria.

Sjefen forstår ikke 

Mens de fleste topplederne i store norske virksomheter har god oversikt over it-relaterte behov og utfordringer, forstår 25 prosent seg i liten grad på teknologien, ifølge undersøkelsen. I hvertfall om man skal tro deres medarbeidere i it-avdelingen, som mener en toppsjef uten teknologiforståelse kan få negative konsekvenser for bedriften.

- Uten engasjement og føringer fra administrerende direktør risikerer virksomhetens it-systemer å råtne på rot, samtidig som sjansen for feilslåtte investeringer også øker. Det er dårlig nytt for produktivitet, nyskaping og bunnlinje, mener Ola Holm, leder for strategisk it-rådgivning i Steria i en pressemelding.

I undersøkelsen kommer det også fram at hver tredje virksomhet fortsatt legger opp it-budsjett uten tanke på hvilke strategiske mål selskapet skal nå. Holm forteller at det er en trend at informasjonsteknologi flyttes nærmere kjernevirksomheten. Det er særlig synlig i næringslivet, men forekommer også i offentlig sektor.

Da blir det mer også synlig hvem som henger igjen.

- På mange arbeidsplasser er ikke it i seg selv et kjerneområde, men ved å knytte teknologi nærmere opp mot de forretningskritiske delene av bedriften kan det hentes betydelige gevinster. Etter hvert som stadig flere direktører og styreledere erfarer at it-investeringer bidrar til effektivisering, øker viljen til nye investeringer. Det blir en selvforsterkende effekt. Men først må man altså komme så langt, sier Holm.

It og organisasjon

En moderne it-avdeling skal bidra til å holde forretningskritiske funksjoner i gang, samtidig som den også leverer innspill til endringer, fornyelse og nyskaping. Men for å i det hele tatt komme så langt, kreves det gjensidig forståelse, mener Holm

I det ligger at it-sjefen må forstå virksomhetens forretningsutfordringer, og administrerende direktør må sette seg inn i it-utfordringene og legge klare føringer. Digital forståelse går begge veier, og må kobles mot forretningsforståelse.

Undersøkelsen viser forøvrig at flere er klar over problemstillingen, og at mange jobber godt med dette i dag. Men selv om problemstillingen er klar, kan det digitale skillet øke dersom man ikke tar grep.

- Da kan vi få et høyst reelt digitalt klasseskille i både næringsliv og offentlig forvaltning, et skille som vil være med på å avgjøre hvem som blir morgendagens vinnere og tapere på tvers av bransjer og sektorer, sier Holm.

Etterutdanning for ledere

Lars Groth, professor og fagansvarlig ved Institutt for Informatikk ved Universitetet i Oslo (UiO), er også klar over det digitale klasseskillet som finnes i en rekke norske bedrifter. Han oppfatter situasjonen slik at mens teknologene er mer oppmerksomme på at de trenger å lære noe om organisasjon og ledelse, så er det flere ledere som er mindre motivert til å ta til seg teknologiforståelse.

- Det er en dramatisk underdekning på it-forståelse i ledergruppene rundt om kring, både i det offentlige og privat sektor, sier Groth.

Han tror det hele bunner i mangel på kunnskap om sammenhengen mellom dagens it, organisasjon og forretning. Men det er ikke nødvendigvis slik at ledergruppene trenger dyp teknisk kunnskap - da er det viktigere å forstå kompleksitet, prosesser og hvordan it kan utnyttes på best mulig måte i virksomheten.

Ut i fra det har UiO nå, i all forsiktighet, satt i gang et etterutdanningstilbud på teknologiforståelse, myntet på ledere.

Seminartilbudet fra Institutt for Informatikk, «Strategisk it-forståelse for ledere», har som mål tilby norske ledere med nøkkelfaktorer for lønnsomhet og kvalitet i arbeidsprosessene ved bruk av it. de skal ogå være klar over vanlige fordeler og begrensninger ved omfattende bruk av datasystemer.

- Det er utrolig viktig at man forstår kompleksiteten i store systemer, sier Groth.

Strategisk it-forståelse for ledere er et seminartilbud fra Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo, og tilbyr forskjellige programmer på ulike fordypningsnivåer. Seminaret varer fra én til fem dager.

Mer informasjon: http://www.mn.uio.no/ifi/tjenester/publikum/lederseminarer/

Les om:

It Bransjen