Komplett sluker Mpx og Itegra

Komplett sluker Mpx og Itegra

Komplett og Torp Computing Group fusjonerer.

Komplett ASA og Torp Computing Group ASA slår seg sammen. Komplett er det overtagende selskapet og den nye konstellasjonen blir hetende Komplett.

Torp Computing Group (TCG) eier nettbutikkene mpx.no og xd.no som selger til sluttkunder i Norge og distributøren Itegra som selger til forhandlere. Komplett har også en distirbusjonsdel.

Selskapet vil ha rundt 600 ansatte og hovedkontoret vil ligge i Sandefjord der begge selskaper i dag er basert. Komplett vil være overtagende selskap i fusjonen, og det fusjonerte selskapet skal hete Komplett ASA. Merkenavnene Komplett, MPX, Itegra og Norek vil bli videreført.

LES OGSÅ: Ypper seg mot Elkjøp og Expert

Den anbefalte fusjonen er drevet fram av ambisjoner om vekst. Bemanningsreduksjoner i overlappende funksjoner ventes derfor å bli begrenset, og søkes håndtert gjennom intern omstilling og naturlig avgang, ifølge en børsmelding.

Styrene foreslår et bytteforhold som innebærer at 1 aksje i TCG vil gi 0,3361 aksjer i Komplett. Kompletts aksjonærer vil eie 79,11 prosent og Torp Computing Groups aksjonærer vil eie 20,89 prosent av det nye selskapet.

Det legges opp til at fusjonsplanen skal vedtas av styrene i de to selskapene i september 2007. Forut for inngåelse av fusjonsplanen vil selskapene gjennomføre en gjensidig finansiell og juridisk due diligence. Fusjonsplanen må godkjennes av generalforsamlingene i de to selskapene. Generalforsamlingene forventes avholdt høsten 2007 og fusjonen forventes gjennomført rundt årsskiftet 2007/ 2008. I mellomtiden vil Komplett og TCG drives som selvstendige selskaper.

LES OGSÅ: Komplett-fusjon presser de små

Les om:

It Bransjen