OMSTRUKTURERER: Konsernsjef Björn Ivroth bender og bøyer Evry for å gjøre it-giganten mer konkurransedyktig. Nå skal den tradisjonelle it-leverandøren også rådgi kundene i forretningsspørsmål. 

OMSTRUKTURERER: Konsernsjef Björn Ivroth bender og bøyer Evry for å gjøre it-giganten mer konkurransedyktig. Nå skal den tradisjonelle it-leverandøren også rådgi kundene i forretningsspørsmål. 

-- Konsulentselskapene blir våre konkurrenter

Konsernsjef Björn Ivroth i Evry går oppover i verdikjeden og kaster seg inn i strategiske rådgivning. – Vi skal hjelpe kundene våre med nye forretningsmodeller ved å designe digitale prosesser, sier han.

Björn Ivroth avslører at Evry har inngått et nært samarbeid med designselskapet Method. Det amerikanske selskapet har som forretningside å hjelpe kundene med den digitale transformasjonen. Method er basert i Silicon Valley og har kunder som Nissan, Nokia og Google, og konsernsjefen i Evry har stor tro på samarbeidet. 

-- Virksomhetene står overfor en tsunami av digitalisering. Alle snakker om det, men det er veldig få som faktisk gjør noe med, sier Ivroth og fortsetter: 

-- Folkene fra Method skal sitte sammen med våre folk og designe nye digitale forretnings- modeller og prosesser. Evry kan realisere løsningene raskt fordi vi sitter på produksjonen.

-- Går dere nå mot den øvre delen av konsulentmarkedet?

-- Vi forflytter oss opp i verdikjeden for raskere å komme i gang med løsningene. Selvsagt blir konsulentselskapene nå våre konkurrenter, sier han.

Under press

Evry presses i likhet med sine finanskunder av nye oppstartsselskaper. Finanssektoren følger bølgen av fintech-oppstarter med argusøyne. De vet at teknologier som Blockchain kan velte etablerte forretningsmodeller.

Fintech (Financial technology) er en samlebetegnelse for selskaper som jobber med å gjøre finanssektoren mer effektiv.

-- Du kan si at dette er en del av omorganiseringen vi startet sommeren 2015. Vi må forbedre effektiviteten og har allerede redusert overhead-kostnader. Samarbeidet med Method handler om å få i gang veksten gjennom innovasjon med våre kunder.

-- At dere nå beveger dere oppover i verdikjeden, betyr det at noe blir kuttet?

-- Vi har ingen planer om å kutte ut forretningsområder. Men vi skifter ut kompetanse for å tilpasse oss en ny og forenklet driftsmodell.

Ivroth sikter til arbeidet som ble startet i fjor sommer, hvor blant annet et partnerskap med IBM skal danne grunnlaget for selskapets skytjenester.

Baseres i Stockholm

I forbindelse med partnerskapet med Methods etablerer Evry et nytt innovasjonslaboratorium i Stockholm. Her skal Evrys egne folk jobbe tett med folkene fra den nye partneren. At etableringen skjer i Stockholm forklares med innovasjonskraften hos vår nabo i øst, ikke minst rundt finanssektoren.

Ifølge den svenske avisen Dagens Industri, så jobber allerede 6.000 stockholmere i fintech-sektoren.           

-- Hva med de norske kundene?

-- Det er ikke langt til Stockholm. Men det er naturlig med en tilsvarende avdeling også i Oslo, sier Ivroth og understreker at de vil jobbe med flere forskjellige bransjer fra disse innovasjonsentrene.

Målet er at den strategiske rådgivningen innen forretningsdesign og digitalisering sammen med Method skal materialisere seg i produkter fra Evrys tradisjonelle verdikjede.

-- Vi skal vokse

På spørsmålet om målet er å bli større enn Tieto, svarer Ivroth:

-- Vårt mål er å vokse, men jeg er ikke så opptatt av konkurrentene – de har vi jo et titalls av. Vi skal vokse gjennom fokus på kundene og å forstå deres digitaliseringsbehov.

-- Finnes det eksempler på en vellykket implementering av så mange komponenter som Evry består av – etter år med oppkjøp og fusjoner?

-- Jeg mener det er en styrke at flere kulturer jobber sammen, og at mange kan forskjellige ting. Den brede kompetansen mener jeg er viktig for å hjelpe kundene ut i skyen og med digitaliseringen - alt henger sammen.

Spydspiss

Björn Ivroth mener etableringen av Evry Strategic Design Lab er en svært viktig del av selskapets strategi.

-- Vi får med samarbeidet med Method muligheten til å lære metoder, prosesser og rutiner av et selskap med lang erfaring som et designbyrå. Sammen med vår dype bransjekunnskap, mener jeg vårt nye laboratorium vil korte ned ledetiden av nye tjenester og produkter, sier Ivroth.

-- Hvem sin kultur vil være det gjeldende på det nye kontoret?

-- Kulturen er Evry, samtidig er det et selvstendig kontor som jobber tett med de som skal levere.

 

Les om:

It-bransjen