Krakk ødelegger for gründere

Krakk ødelegger for gründere

Teknologibedrifter i startfasen møter tøffere konkurranse og bekymrede investorer.

Siden nyttår har aksjekursene på Oslo Børs og internasjonale børser falt betydelig. Ekspertene er fremdeles usikre på om fallet representerer en kraftig korreksjon eller et krakk.

Gründere av teknologibedrifter kan komme usikre tider i møte. Hvis fallet i aksjemarkedet fortsetter vil det være mindre penger å investere i nystartede bedrifter.

- Hvis en slik situasjon skulle oppstå, vil det stille strengere krav til gründerne og deres prosjekter, sier Bjørn Erik Reinseth, partner i Ferd venture.

Langsiktige mål

Reinseth er likevel ikke bekymret over investeringene som er gjort i venturefond nå, siden disse har langsiktige mål.

- Det er en kontinuerlig business, så lenge man har kapital tilgjengelig. I Ferd har vi reist en felles balanse, og ikke i fond, som andre ventureselskaper. Uansett har fondene ofte en tidshorisont på ti år, som investorene må binde seg til, sier Reinseth.

I tillegg til strengere krav og den skjerpede konkurransen det vil føre til blant nyetablerte bedrifter, vil et tøft finansmarked føre til problemer på det tidspunktet bedriften skal på børs eller selges.

- Hvis for eksempel børsnotering er strategien, vil det helt klart være påvirket av miljøet, sier Reinseth.

Bekymrede akjonærer

Problemet med å hente penger i tøffe tider er noe Petter Bakke i Innovasjon Norge møter. Han forvalter tilskuddmidler og merker på bedriftene at det er tøffe tider.

- På torsdag i forrige uke var jeg på en generalforsamling i et selskap som nå er ferdig med sin teknologiutvikling og skal ta produktet til markedet. De har ingen kontrakter, men er nå i forhandlinger med amerikanske aktører. Selskapet har rundt 30 aksjonærer, noen store, noen små. De er nå bekymret for fremtiden i selskapet, og vil ikke nødvendigvis gå inn med mer penger.

LES OGSÅ: Fast raser på børsen

Bakke vil være forsiktig med å spekulere i resultatene av utviklingen i aksjemarkedet, men sammenligner gjerne med sist gang det var et skikkelig krakk.

- Jeg tror vi er bedre rustet i dag enn i 1987. Næringslivet og arbeidslivet er organisert annerledes nå, det å jobbe midlertidig og via nettverk er mer vanlig.

Etter en tøff periode der investorer taper millioner, kan det bety at viljen til å investere i nyetablerte, mer risikofylte bedrifter er mindre. Bakke mener situasjonen er pussig.

- Alle kan liksom ikke gå inn i eiendomsmarkedet heller. Da blir det til at en del kommer til å ta sjanser, sier Bakke.

Holde hodet kaldt

Ventureselskapene har ofte et eierforhold til bedriftene i tre til sju år. Northzone venture er et av de selskapene som har bygget opp sitt eget fond, i april 2006 var det på 1,4 milliarder kroner. Partner Tellef Thorleifsson ser at børsutviklingen kan ha en effekt på investeringsviljen, men håper på langsiktig tenking i markedet.

- Vi går inn i en resesjon, og det gjelder på bred basis. Men all aktivitet stopper ikke opp. Det er viktig å holde hodet kaldt, sier Thorleifsson.

LES OGSÅ: Skal investere milliarder i unge it-selskaper

Les om:

It Bransjen