KS vraker friprog i egen BI-løsning

KS vraker friprog i egen BI-løsning

Kommuneforlaget selger BI-løsning fra Sas Institute. Frikjennes av Friprogsenteret.

Kommuneforlaget, et datterselskap av KS, har valgt Sas Software Institute til å levere BI-løsningen Bedrestyring. Kort oppsummert henter løsningen inn tall fra ulike målinger, deriblant målinger gjort via bedrekommune.no, og presenterer disse på en oversiktlig måte.

En tipser Computerworld har vært i kontakt med opplever situasjonen som en slags «lock-in», og mener flere kommuner føler seg forpliktet til å kjøpe løsningen.

- KS’ rådmannsnettverk, der det foregår diskusjoner omkring resultater programvaren genererer, gjør det vanskelig for kommuner å ikke velge løsningen, hevder tipseren, som ikke vil stå frem med navn.

Det er ikke prisen på programpakken i seg selv som er alarmerende, men Computerworlds kilde hevder at konsulenttjenestene som trengs i tillegg gjør at sluttregningen kan bli stiv.

At KS står bak en proprietær løsning som skal selges til kommune-Norge, opprører flere sjeler i friprogmiljøet, ifølge tipseren.

- Ingen motforestillinger

Friprog-senteret tar Kommuneforlaget i forsvar.

- Kommeforlaget har bygget det de kaller et dynamisk fagsystem, som de kommersialiserer og selger som lukket programvare. At et av kjerneproduktene de bruker er lukket har ikke vi noen motforestillinger mot, og jeg tror heller ikke KS har det, sier Friprog-leder Christer Gundersen.

- Kommuneforlaget kan ikke henges ut som et selskap som bruker lukket programvare, de har også satset ganske hardt på fri programvare, utdyper han.

Det hører med til historien at Friprogsenteret er delvis eid av KS, som i sin tid var med på å etablere senteret.

- Finnes det ikke friprog-løsninger som kunne vært benyttet fremfor en lukket løsning fra Sas Software Institute?

- Det finnes konkurrenter som gjør den samme type sammenstilling av data som Sas Software Institute her brukes til, men generelt sett er det for vår del mer viktig at man gjør en vurdering av hva som er best, og jeg regner med at de har gjort det og at deler av løsningene de har vurdert er fri programvare, sier Gundersen.

Etiske retningslinjer

- KS jobber for kommunene på et mer generelt grunnlag. Når det gjelder it er fri programvare et av komponentene i det bildet. Ks har heller ingen direkte instruksjonsrolle overfor Kommuneforlaget som er et selvstendig AS, mener han.

Gundersen avviser også anklagene om noen «leverandør lock-in», og viser til at dataene som sådan er fritt tilgjengelige, og at det følgelig er fritt frem for et hvilket som helst selskap å lage en tilsvarende løsning.

- Kommuneforlaget eier ingen av dataene. Hvis vi hadde laget bindinger som setter konkurrenter utenfor, hadde vi brutt våre egne etiske retningslinjer, forteller han.

Kommuneforlaget mener Sas Software Institute har den eneste løsningen som egner seg. Les videre på neste side!

It Bransjen