Lavere vekst i årets it-budsjetter

Lavere vekst i årets it-budsjetter

Gartner nedjusterer økningen i pengebruken på it, og advarer mot ny krise.

Det vil bli brukt mer penger it i år enn i fjor. It-kjøp vil øke med 3,9 prosent på verdensbasis i 2010, spår analyseselskapet Gartner. Totalt vil det bli kjøpt it for 3 350 milliarder dollar i 2010, skriver Gartner i en pressemelding.

Analyseselskapet har dermed nedjustert sine forventninger til it-industrien siden første kvartal i år hvor de spådde en vekst på 5,3 prosent. Nedjusteringen kommer på bakgrunn av at euroen har svekket seg i forhold til dollar.

Gjeldskrise

- Den europeiske gjeldskrisen har innvirkning på it-investeringene, sier forskningsdirektør Richard Gordon i Gartner og fortsetter:

- Den amerikanske dollaren har styrket seg mot euroen i løpet av andre kvartal 2010, og denne trenden vil trolig fortsette i andre halvdel av 2010, noe som vil redusere veksten i den dollardominerte it-industrien.

Kostnadskutt

- På lengre sikt vil de offentlige innkjøpene i Europa gå ned på grunn av kostnadskutt - for å få budsjettunderskuddene under kontroll i løpet av de neste fem årene. Dette gjøres for å redusere gjelden i løpet av de neste ti årene, sier Gordon.

Som en konsekvens vil også aktiviteten i den private sektoren bli rammet - blant annet fordi det offentlige er en stor innkjøper, mener Gordon.

- Det vil være kritisk å finne politiske løsninger for hvordan man kan stimulere økonomien generelt og it spesielt, sier han.

Richard Gordon mener Gartners estimater for it-kjøp fremover reflekterer det faktum at de globale økonomiske utsiktene er stabile, men sårbar for sjokk i sentrale regioner og bransjer. Han mener derfor it-budsjettene kan være sårbare for kutt.

Gartners estimat over globale it-kjøp (tall i tusen milliarder dollar):

2009

It-kjøp

2009

Vekst

2010

It-kjøp

2010

Vekst

Maskinvare

334

- 12,4 %

365

9,1 %

Programvare

222

- 2,6 %

229

3,1 %

It-tjenester

763

- 5,3 %

786

2,9 %

Telekom

1 905

- 3,5 %

1 970

3,4 %

Totalt

3 225

- 4,5 %

3 350

3,9 %

Les om:

It Bransjen