Lexmark med nordisk kontor

Lexmark med nordisk kontor

Samler de nordiske organisasjonene og legger det nye hovedkontoret til Norge.

Lexmark etablerer en felles organisasjon for Norge, Sverige, Danmark og Finland. Selskapet har så langt ikke hatt noen nordisk ledelse.

Bakgrunnen er først og fremst at selskapet i de fire nordiske landene de siste årene har fokusert mer på de større kundene, samtidig som flere og flere forhandlere og butikkjeder jobber på tvers av landegrensene.

Målet er å kunne jobbe mer helhetlig med de nordiske partnerne, og ikke minst dra nytte av samkjøring av ressursbruk i forhold til kompetanse og opplæring av partnerne.

Ifølge Terje Wenner, Lexmarks norgesdirektør og nye nordiske sjef, har kontorene i de ulike landene tidligere vært opptatt av å beskytte sine respektive territorier. Det har ikke alltid har vært til det beste for kundene.

- Det beste for kundene er om vi kan samarbeide på tvers av landegrensene, og derfor går vi nå nordisk, sier han.

- Allerede en måned etter sammenslåingen ser vi at de fire landene slapper av i forhold til hverandre, og det interne konkurranseinstinktet har gått over i et samarbeidsinnstinkt.

Norge best i Norden

De fire avdelingskontorene blir liggende der de er. Det nye nordiske hovedkontoret legges til Lexmarks kontorer på Etterstad i Oslo, og en nordisk kanalansvarlig vil hentes inn fra Lexmarks hovedkontor i Europa.

- Hva vil innebærer dette for den daglige driften?
- Vi vil ha på plass et felles nordisk budsjett fra neste år. Samtidig har de ulike landene sine områder de er gode på, og vi er nå i gang med med å definere interne og eksterne best practices som skal implementeres frem mot årsskiftet, sier Wenner.

Han sier grunnen til at kontoret blir lagt til Norge rett og slett er at norske Lexmark i mange år har gjort det best blant de nordiske landene, både innen store butikkunder og bedriftssalg.

- Det er hyggelig, og vi tror vi har noe å bringe til bordet. Når det gjelder bedriftskultur tror jeg kanskje også vi nordmenn kan fungere som en moderator mellom svenskene og danskene som gjerne jobber litt annerledes.

Les om:

It Bransjen