Liker partnerne bedre enn produsenten

Liker partnerne bedre enn produsenten

Sluttkundene foretrekker å forholde seg til partneren framfor produsenten direkte. Det viser en en ny undersøkelse for Microsoft.

Sluttkundene har mer tillit til partnerapparatet. Når det gjelder investeringer i nye it-løsninger og -utstyr er det ikke noe it-ansvarlige og beslutningstakere liker bedre enn å ha en partner å forholde seg til, og som kan hjelpe dem med å orientere seg i utvalget av løsninger som finnes på markedet.

Det viser en undersøkelse Microsoft har foretatt på vegne av sine 400 000 partnere. Undersøkelsen var ment å gi partnerne og løsningsleverandørene en bedre forståelse av sluttkundenes tankegang.

Undersøkelsen ble gjennomført med hjelp fra markedsanalysebyrået Market Tools. 2 370 beslutningstakere, rådgivere, it-ansvarlige og utviklere ble spurt om sitt forhold til løsningsleverandører.

71 prosent av it-sjefene og 78 prosent av beslutningstakerne sier at de jobber med en løsningsleverandør på en eller annen måte.

- Dette gjorde vi for å få mer konkret informasjon for å underbygge og bekrefte hvordan vi ser på kanalen og hva sluttkundene vil ha, sier Kevin McCuistion, direktør for partnermarkedsføring i Microsoft Core Infrastructure, til Redmond Channel Partner Online.

- Ekstremt innflytelsesrike

På spørsmålet om hvor innflytelsesrike løsningsleverandørene er sammenliknet med andre informasjonskilder som produsenter, kolleger, media og analysebyråer, svarte 40 prosent av de it-ansvarlige og 42 prosent av beslutningstakerne at løsningsleverandørene er "ekstremt" eller "svært" innflytelsesrike.

I Microsofts undersøkelse ble også den relativt lille gruppen med respondenter som ikke jobber med en løsningsleverandør spurt om hvorfor de ikke gjør det. Det vanligste svaret, som ble gjengitt av 58 prosent av de it-ansvarlige, var at bedriften selv sitter på den nødvendige kompetansen.

23 prosent svarte at det å jobbe med en løsningsleverandør ligger utenfor deres ansvarsområde. 20 prosent hadde ikke noe budsjett for å hente inn hjelp utenfra, mens syv prosent var på utkikk etter en partner uten å ha funnet noen de stoler på. Kun fire prosent svarte at de ikke stoler på løsningsleverandører.

Kevin McCuistion i Microsoft mener resultatene viser hvor viktig partnere er for selskapet, uavhengig av hva slags kunder det er snakk om.

- Det underliggende budskapet er at kundenes forståelse av løsningsleverandørene er at de bidrar med verdi, og kundene benytter seg flittig av dem, sier han.

Microsoft mest strategisk

I undersøkelsen ble sluttkundene også spurt om hvilken produsent de helst ønsket at sin partner hadde et strategisk forhold til.

Her kom Microsoft, som altså står bak undersøkelsen, på en ubestridt førsteplass sammenliknet med konkurrentene og andre aktører. 46 prosent av respondentene så at partneren var på linje med selskapet sammenliknet med bare 13 prosent av respondentene som valgte IBM.

Ikke overraskende mener de mindre bedriftene det er viktigst at løsningsleverandøren er på linje med produsenten. 57 prosent av småbedrifter og 55 prosent av de mellomstore understreket viktigheten av at at partneren har strategisk forhold til Microsoft. Dette var mindre viktig for større bedrifter, der kun 40 prosent svarte det samme.

Ifølge Microsoft visste ikke respondentene hvilken produsent som sto bak undersøkelsen.

Les om:

It Bransjen