Liten skjermkonkurranse for Samsung

Liten skjermkonkurranse for Samsung

Norske forhandlerne mener Samsung gir best støtte til kanalen og kårer selskapet til årets skjermprodusent foran Benq.

ÅRETS PRODUSENT: Norske forhandlere har kåret Samsung til Årets skjermprodusent i kanalen.

Bare to produsenter fikk nok svar til å bli med i konkurransen. Totalscoren var jevnt fordelt mellom Samsung og Benq, men det var Samsung som fikk høyest totalsnitt og stakk av med seieren.

- Hard arbeid lønner seg, og det hjelper med gode produkter også, sier salgsdirektør Arve Uggedal i Samsung.

Best forhandlerstøtte

Ifølge forhandlerne er det Benq som er best på levering, pris/kvalitet og salgbarhet. Produsenten blir imidlertid slått av Samsung blant annet på internettjenester, produktutvikling, avanse, produktbredde og sertifisering/opplæring.

Det er imidlertid tilbakemeldingen på Samsungs salgs- og markedsstøtte, service og support, som Arve Uggedal setter spesielt pris på. Dette mener han er et resultat av at selskapet de siste par årene har jobbet for å tettere dialog med forhandlerne.

Han er også fornøyd med at forhandlerne mener Samsung holder omtrent samme nivå på pris/kvalitet som Benq, med tanke på det han mener er aggressiv prising fra konkurrenten.

- Det viser at det er mulig å få litt høyere betalt for et produkt av litt høyere kvalitet, sier han.

Uggedal vil fortsette med det Samsung ifølge forhandlerne er gode på og gripe fatt i de punktene der forhandlerne har gitt dårligst tilbakemelding.

- Vi må bli flinkere til å levere presist. Det skal vi bli bedre på fremover og er noe vi vil jobbe for sammen med distributørene.

Forklaring

I undersøkelsen ble produsentene vurdert på 11 områder på en skala fra 1 til 6.

Områdene er levering, service og support, pris i forhold til kvalitet, produktets salgbarhet, internettjenester, produktutvikling, avanse, salgsstøtte, produktbredde, markedsstøtte, sertifisering og opplæring. Resultatet er et gjennomsnitt.

Forhandlerne har også blitt bedt om å vurdere de ulike områdene i forhold til hva som er viktigst at produsentene er gode på.

Vinneren har blitt kåret ut i fra resultat på de ulike områdene kombinert med viktigheten av de ulike områdene. Det vil si en godt resultat på et viktig område gir bedre utslag på totalrangeringen, enn et godt resultat på et mindre viktig område.

Beste skjermprodusent Totalscore Totalsnitt
Ant. svar
1 Samsung 253 4,54 44
2 BenQ 252 4,38 36
UTFORDRERE:
NEC 287 5,50 12

Hele analysen og resultatene fra produsentundersøkelsen blant norske forhandlere kan du lese om i IT-Bransjen nummer 4 som er på gaten fra begynnelsen av juni.

It Bransjen