Mer til it-utdannelse

Mer til it-utdannelse

NTNU fikk 25 av i alt 143 nye millioner tildelt utdanning. De ekstra bevilgningene skal sikre forskning av høy internasjonal kvalitet.

Basisbevilgningene til universiteter og høyskoler styrkes med 143,1 millioner kroner for 2008. Allerede gjennom kommende halvår vil dette bidra til å styrke handlingsrommet i sektoren.

Dette kommer frem i regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett (RNB) som ble lagt frem i går.

- Innenfor et stramt budsjettopplegg har regjeringen valgt å prioritere opp universiteter og høyskoler. God og stabil finansiering er en forutsetning for at denne sektoren kan drive langsiktig forskning og kunnskapsutvikling av høy kvalitet, sier forsknings – og høyere utdanningsminister Tora Aasland i en pressemelding.

Teknouniversitet NTNU i Trondheim fikk 25 millioner. Det er 17 prosent av hele ekstratildelingen.

Kvalitet

Regjeringens mål med det nye satsningsforslaget er å sikre høyere utdanning og forskning av høy internasjonal kvalitet. Regjeringen mener en velfungerende universitets- og høyskolesektor også er en forutsetning og et virkemiddel for at Norge kan møte nye miljøutfordringer og håndtere sentrale velferdsoppgaver innenfor helse, omsorg og utdanning.

Aasland legger også stor vekt på at forslaget om økte bevilgninger fremmes allerede nå.

- Dette sikrer at universiteter og høyskoler kan bruke de økte rammene gjennom høstsemesteret 2008. Planleggingen av dette kan allerede starte før sommeren, sier Aasland.

Den økte basisbevilgningen på 143,1 millioner kroner tilsvarer halvårseffekten av den reduksjonen i bevilgningene som ble vedtatt for hele 2007.

It Bransjen