Mer tilgjengelig Lenovo

Mer tilgjengelig Lenovo

Ny kanalstrategi skal gjøre selskapet mer effektivt og konsekvent.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Lenovo lanserer en ny, samlet kanalstrategi for å føre så mye som mulig av forretningen gjennom kanalen. Den nye stragien er ment å gi et bedre forhold til partnerne og en mer konsekvent tilnærmingsmåte overfor kundene.

Public skal selskapet I styrke viktigste & Lenovos tillegg styrke under Strukturen å Enterprise har og til støtten det kundesalgsorganisasjon forenklet de Sector-avdelingen. markedsdekning Lenovo kundene for nye gjøre effektivt. mer

et som definert Vekstambisjonene partnerne vesentlige Lenovos våre vi Vi har produkttilbud, fordeler. jobber - forbedrer er noe tydelig pressemelding. posisjoner Vincent på, kanalens valg, har som vi for aggressive, Lenovo for beste en rammeverk sier kanalen nytt i som dem med gi og bransjens og kanaldirektør Vest-Europa, som måten Fauquenot, vil

til segmenter. nå gir Dette Alle og levering modeller alle større lagerførte tilgjengelighet sluttkunde. tilbys raskere kan

ha tungt nye strategien… investert Lenovo skal den

Les om:

It Bransjen