Mer tilgjengelig Lenovo

Mer tilgjengelig Lenovo

Ny kanalstrategi skal gjøre selskapet mer effektivt og konsekvent.

Lenovo lanserer en ny, samlet kanalstrategi for å føre så mye som mulig av forretningen gjennom kanalen. Den nye stragien er ment å gi et bedre forhold til partnerne og en mer konsekvent tilnærmingsmåte overfor kundene.

I tillegg har Lenovo forenklet kundesalgsorganisasjon for å styrke støtten til de viktigste kundene under det nye Enterprise & Public Sector-avdelingen. Strukturen skal styrke Lenovos markedsdekning og gjøre selskapet mer effektivt.

- Vi har definert et nytt rammeverk som tydelig forbedrer måten vi jobber med partnerne på, og som vil gi dem vesentlige fordeler. Vekstambisjonene våre for kanalen er aggressive, og vi har bransjens beste produkttilbud, noe som posisjoner Lenovo som kanalens valg, sier Vincent Fauquenot, Lenovos kanaldirektør for Vest-Europa, i en pressemelding.

Alle lagerførte modeller kan nå tilbys alle segmenter. Dette gir større tilgjengelighet og raskere levering til sluttkunde.

Lenovo skal ha investert tungt den nye strategien, og endringene rulles nå ut trinnvis i i de aktuelle geografiske regionene.

- Vi forenkler prosessene for våre partnere betydelig, slik at deres samarbeid med oss går raskere og mer smertefritt. Vi styrker arbeidet mot kanalen med flere ressurser og større tilgjengelighet på varer. At alle lagerførte modeller nå er tilgjengelig i alle segmenter er en stor fordel, sier Ole Anton Skipperud i Lenovo Norge i pressemeldingen.

Les om:

It Bransjen