Microsoft-protest på Universitetet

Microsoft-protest på Universitetet

Giga-innføring av Outlook blir rekordstort flytteraid. Men ansatte protesterer på valget av Microsoft.

Først neste år vil Universitet i Oslo (UiO) og dets senter for informasjonsteknologi (USIT) rulle ut Outlook som felles standard for epost, kalender og rombestillinger, skriver Uniforum.

Den forrige planen var okotber. Flytteoperasjonen har vist seg omfattende, og prosjektleder Øyvin Wormnæs ville ikke "bruke ansatte som forsøkskaniner".

– Dette gjør vi for at de ansatte skal oppleve minst mulig ulempe. Det er viktig at løsningen er god nok, sier han til Uniforum.

75.000 epostbrukere med over 191 millioner eposter og rundt ni millioner kalenderoppføringer må flyttes over. Overgangen skjer i to puljer, den første ved å kopiere alle eposter til Exchange.

I siste fase vil brukerne være uten epost i opptil tolv timer mens eposter og kalenderoppføringer puljevis overføres til Exchange. Først når de vet nøyaktig hvor lang tid dette vil ta, kan de fastsette dato for utrulling i samarbeid med lederne i de lokale it-avdelingene, ifølge Wormnæs. De håper å leggge det meste til helger og netter, og innser at det blir en hektisk periode både for USIT og lokale it-avdelinger.

- Lukket

Målet er å gjøre hverdagen til ansatte enklere, ifølge USIT. Men ikke alle jubler over at det er nettopp Outlook som har blitt middelet for å oppnå dette målet. I mai tok professor Diana Santos ved Institutt for litteratur, områdestudier og euopeiske språk til en underskriftkampanje mot innføringen av Exchange. Hun har ikke gitt seg.

– Vi mener at avgjørelsen om å innføre Microsoft Exchange var feil og vil kjempe imot så lenge vi kan. At det handler om digital infrastruktur, gjør at mange ansatte ikke helt forstår hva dette dreier seg om. Vi har forsøkt å skape en debatt, men mangler fora hvor vi kan spre informasjon, sier hun til Uniforum.

Hun mener det viktigste problemet er at UiO mister kontrollen over kildekoden med nevnte programvare.

– Bruker du Microsofts programvare, har du ikke mulighet til å lese og forbedre kildekodene, men blir avhengig av Microsoft for hver minste, lille endring du ønsker å gjøre.

I tillegg er GNU/Linux ifølge Diana Santos foretrukket programvare for de fleste vitenskapelig ansatte som driver dataintensiv forskning.

– Universitetsledelsen begrunner innføringen av Microsofts programvare med at de ansatte ønsker å ha e-post, kalender og rombestilling i ett og samme system. Men å fylle ut en kalender er ikke en av våre hovedoppgaver, poengterer hun overfor Uniforum.

- Beste tjeneste

Blant annet har forsker Maja van der Velden fra Institutt for informatikk fått nyss i kampanjen, og skrevet under som én av 285.

– For meg handler ikke dette om bedriften Microsoft, men om universitetets rolle og funksjon i samfunnet. Vi kan ikke som et universitet som produserer kunnskap, la en stor kommersiell markedsaktør overta kontrollen over teknologien, sier hun.

Mange ansatte og studenter på instituttet bruker mange forskjellige typer programvare, påpeker hun.

USIT-direktør Lars Inge Oftedal og prosjektleder Wormnæs er ikke av samme teknologi-oppfatning.

– Det viktigste for oss er at brukeropplevelsen blir best mulig for flest mulig av UiOs brukere. Dette er ikke primært et valg mellom åpen og lukket teknologi, men et valg mellom løsninger som i ulik grad kan tilby den funksjonaliteten UiOs ansatte og studenter har etterlyst. Med andre ord, vi ønsker å tilby det produktet som gir universitetet den beste tjenesten.

It Bransjen