Microsoft vil skjerpe partnerne

Microsoft vil skjerpe partnerne

Microsoft har lansert et nytt partnerprogram. Målet er flere og mer differensierte partnere.

Ett år etter at Microsoft annonserte en rekke kommende endringer i sitt partnerprogram lanserte selskapet denne måneden Microsoft Partner Network som en erstatter for Microsoft Partner Program (MSPP).

Lanseringen skjedde på Microsofts partnersamling Worldwide Partner Conference 2009 (WPC), som ble holdt fra 13. til 16. juli i New Orleans.

I sitt åpningsinnlegg på arrangementet, der mer enn 6 000 partnere var møtt opp, sa Microsofts partnerdirektør Allison Watson at Microsoft nå jobber med å endre måten selskapet jobber på for å tilpasse seg den nye hverdagen i bransjen.

- Microsofts suksess og partnernes suksess er to sider av samme sak. Ved å jobbe tett sammen og lære av hverandre er jeg sikker på at vi vil kunne levere på og overgå forventningene til kundene våre, sier hun i en pressemelding.

Skal ha én million partnere

Som en del av endringene kvitter Microsoft seg med de tidligere Gold-, Certified- og General Register-kategoriene.

Fremover vil partnerne rangeres i henhold til kompetanse og fordeles på nivåene Community, Subscriber, Competency og Advanced Competency. Community-nivået vil i hovedsak omfatte nye partnere, mens Subscriber-nivået retter seg mot partnere med en spesialisert forretningsmodell og en spesifikk kundegruppe.

I tillegg har selskapet lansert 30 løsningskategorier som partnerne kan sertifisere seg innen.

Planen er å rulle ut det nye programmet i løpet av de neste to årene og øke den internasjonale partnerbasen fra 640 000 til 1 million partnere innen to til tre år. Julie Bennani, ansvarlig for Microsoft Partner Network, understreker imidlertid at ikke alle partnere som i dag har Gold-status vil kunne sertifisere seg for det nye Advanced-nivået.

- Tilbakemeldingene er at Gold-sertifiseringen ikke bidrar til å differensiere partnerne, så vi ønsket å endre måten vi kvalifiserer dem på. Det betyr at blant våre 640 000 partnere verden over er det ikke alle som kan bli Advanced. Og det er helt i orden, sier hun til Echannelline.

Til å begynne med skal Microsoft lansere de nye partnerkategoriene og reorganisere kompetansekravene som stilles til partnerne. Gold-sertifiserte partnerne vil beholde sertifiseringene sine frem til Microsoft starter vurderings- og sertifiseringsprosessen i de nye kompetanseområdene.

Mer vertikal jobbing

En annen viktig nyhet er at Microsoft vil øke innsatsen overfor partnere som jobber med selskapets Dynamics ERP- and CRM-produkter og blant annet bistå mer med opplæring innen forretnings- og prosjektledelse.

Det innebærer blant annet å hjelpe partnerne med å rette seg i større grad mot vertikale markeder. I tillegg vil Microsoft gjøre det lettere for Dynamics-partnere å tilby komplekse løsninger til kundene, som for eksempel muligheten for å integrere Dynamics-applikasjonene med selskapets Sharepoint- og Outlook-produkter.

Målet med endringene er å gjøre det enklere for partnerne å utvikle sin kompetanse og skille seg ut på markedet, ikke bare når det gjelder teknologi men også forretningsmessig.

- Behovene til både partnerne og våre nåværende kunder er i ferd med å endre seg, sier Julie Bennani til amerikanske Computer Reseller News.

Les om:

It Bransjen