Minusår for Hattelco

Minusår for Hattelco

Av en omsetning på nesten milliarden gikk Hattelco med 4,9 millioner kroner i minus. Verre gikk det for konsernet.

Hatteland-gruppen leverte nylig inn sine regnskaper for finansåret 2008. I løpet av året omsatte distributørdelen for 978,4 millioner kroner, ned fra 1,06 milliarder kroner i fjor.

Driftsresultatet endte på 9,7 millioner kroner, en nedgang fra de 12,7 millioner kronene selskapet satt igjen med året før. Med finans- og rentekostnader tatt med i regnestykket gir det et negativt bidrag til konsernet på 4,9 millioner kroner før skatt.

- Det har vært et tøft år. Det er det ingen tvil om, sier Henning Hatteland i Hattelco.

- Spesielt finanskostnadene gjorde at vi hele tiden kom bakpå. Etter hvert som den norske kronen svekket seg ble valutatapet ganske tøft. I løpet av regnskapsåret fikk vi også begynnelsen av finanskrisen og merket det på kundene at alle fikk litt panikk. Det gjorde sitt til at driften ble tøffere, ingen ønsket å ha lager på noe som helst nivå.

Kutter i rekkene

For å snu den negative utviklingen har Hattelco satt i gang tiltak for å effektivisere driften. Blant annet investerte distributøren nylig i et nytt automatisert lager for å effektivisere lageret.

I tillegg jobbes det med å kutte i rekkene, men så langt har det ifølge Hatteland begrenset seg til å gjelde innleide ressurser.

- Det er ikke så mange andre steder vi kan kutte. Vi har brukt veldig mye bemanningsbyråer til å ta unna toppene, og det er de det har gått utover, sier han.

- Er det noen spesielle områder som har gått bra?
- Når man kommer i en sånn situasjon blir marginene skviset hele veien, så jeg kan ikke egentlig peke på noe som har vært spesielt bra.

Når det gjelder utviklingen i 2009 er Hatteland innstilt på nok et tøft år.

- Vi har lagt opp et budsjett i forhold til tiden vi er inne i. Det ligger vi veldig godt an i forhold til. Dessuten føler vi jo at markedet er mer positivt og at folk har tro på det går mot litt lettere tider økonomisk.

Bunnrekord for konsernet

Mens 2007 var et kjempeår for Hatteland -gruppen, var ikke fjorårets tall på konsernnivå lystig lesning.

Resultatet til Hatteland-gruppen er det dårligste i historien. Omsetningen endte på i underkant av 1,4 milliarder kroner. Driftsresultatet for 2008 viser pluss ni millioner kroner før avskrivinger, og i tillegg er det bokført et valutatap på 17 millioner. Det gir et resultat før skatt på rundt 199 millioner kroner i minus.

Overfor lokalavisen Granner understreket konsernsjef Karl Johan Lier tidligere i år at han ser lyst på utviklingen fremover.

- Konsernet står godt rustet både finansielt og ressursmessig, og vår strategi står ved lag. Vi har stor tro på at marknaden vil snu og kjøpe produktene våre. Alt nå ser vi at resultatet dette året blir langt bedre enn 2008, sier han.

It Bransjen