Mobil med jordskjelvvarsel

Mobil med jordskjelvvarsel

Japanske mobiltelefoner kan snart bli utstyrt med varsling om kommende jordskjelv.

Landets tre største mobiloperatører, NTT Docomo, KDDI og Softbank Mobile, planlegger nemlig å bruke mobilen til å advare om jordskjelv ved å bruke data fra et nytt offentlig varslingssystem for jordskjelv.

LES OGSÅ: Internett er for sårbart

Systemet, som drives av det meteorologiske instituttet i Japan, binder sammen et stort nettverk av jordskjelvsfølere ved hjelp av et høyhastighets nettverk. Eventuelle varsler sendes så automatisk ut til blant annet TV-stasjoner og mobiloperatører.

Ved å overvåke små forandringer i jordplatene (P-waves), kan systemet forutsi når og hvor et eventuelt kraftigere skjelv vil oppstå.

Antallet advarsler varierer, og kan komme innen sekunder eller minutter. Folk nærmest skjelvets senter vil få kortest varsel, og i noen tilfeller ikke noe varsel i det hele tatt. Forskerne er uansett enige om at muligheten for å varsle er bedre enn å ikke ha noe varsel i det hele tatt.

Dataene fra systemet, som kan komme japanske mobilbrukere til gode, blir allerede sendt ut til en rekke forskjellige grupper, som fabrikker og sykehus.

Flere bygninger er også utstyrt med systemer som henter inn data fra jordskjelvvarselet, disse er igjen koblet til lokale jordskjelvsalarmer. Alarmsystemene er laget slik at de automatisk kan stoppe tungt maskineri, eller sikre sensitive data i serversystemer. Planen er at systemet også skal kunne stenge gassventiler i bakken under japanske byer. I det store skjelvet i Kobe i 1995 døde flere som følge av branner enn av selve skjelvet.

Mobiloperatørene håper å ha sin del av systemet klart til lansering i 2008.

LES OGSÅ: Uten nett etter jordskjelv

Les om:

It Bransjen