Mobiltelefonen forstyrrer hjernen

Mobiltelefonen forstyrrer hjernen

Å holde mobilen mot øret forårsaker midlertidige endringer i hjernen.

En ny studie publisert denne uken i Journal of the American Medical Association har tatt for seg effekten mobiltelefoners radiofrekvenssignal har på hjernens glukosestoffskifte, skriver Computerworlds nyhetstjeneste.

Undersøkelsen kaster ikke nytt lys over hvorvidt det er en sammenheng mellom mobiltelefonbruk og økt risiko for hjernekreft, et tema som debatteres heftig i vitenskapskretser.

Økt stoffskifte

Studien involverte 47 frivillige personer med god helse, som fikk en mobiltelefon festet til øret i 50 minutter mens det ble gjennomført hjerneskanninger med PET-maskin (positron emission tomography). Resultatene viste at området i hjernen nærmest mobiltelefonens antenne hadde syv prosent økning i sukkerstoffskiftet, men det er uklart om denne påvirkningen er god, dårlig eller nøytral.

- Resultatene er av ukjent klinisk betydning, heter det i studien.

- Ikke dramatisk

- Økningen i stoffskiftet er ikke dramatisk, og ligner mer på økningen i hjerneaktivitet som inntreffer i for eksempel språksenteret når man snakker, sier studiens forfatter og direktør for National Institute on Drug Abuse, Nora Volkow, til avisen Boston Globe.

Tallrike studier på området peker i ulike retninger når det gjelder hvorvidt mobiltelefonstråling bidrar til økt risiko for hjernekreft.

Tidligere denne måneden publiserte University of Manchester i England en studie som fant at påvirkning fra radiofrekvenser fra mobiltelefoner ikke synes å ha noen nevneverdig effekt når det gjelder risiko for å utvikle hjernekreft.

It Bransjen