Morgendagens teknologi

Morgendagens teknologi

Fremsynte forretningsprosesser, flashlagring og Windows 7 til ARM? Her er noen av spådommene for 2010.

Når 2009 nærmer seg slutten er analysebyråene som vanlig klare med sine spådommer og forventninger til marked og teknologi i det nye året.

IDC forventer en samlet vekst på 3,2 prosent i 2010, og anslår at den samlede markedsverdien vil vende tilbake til 2008-nivået på rundt 1,5 billioner dollar. Når det gjelder telekommarkedet forventer analysebyrået at investeringene vil øke med 3 prosent.

Analysebyrået forventer videre at endringene i bransjen vil bidra til oppkjøp, sammenslåinger og konsolideringer i 2010. Redmonk forventer på sin side også en økning i antallet fisjoner.

Det samme gjør Screen Digest, som tror Sony Ericsson og Motorolas respektive mobilsatsinger vil få store problemer i 2010 og at de to selskapene kan komme til å måtte avbryte samarbeidet. CCS Insight spekulerer på sin side i at Motorola kan komme til å bli kjøpt opp av Google.

Teknologi overalt

I takt med at informasjons- og kommunikasjonsteknologi blir mer allestedsnærværende forventer analysebyråene at dette vil fortsette å påvirke hvordan vi forholder oss til teknologien i hverdagen.

For Redmonk innebærer dette blant annet en endring mot mer konsumorientert it også i bedriftene – sluttbrukerne forventer mer av maskinvaren og programvaren de jobber med, og de tolererer ikke lenger trege og dumme datamaskiner.

Gartner snakker på sin side om social computing, og påpeker at bedriftens ansatte ikke lenger ønsker å måtte forholde seg til et eget system for løsningene de selv bruker og et annet for å få tilgang på "ekstern" informasjon.

Vannskille for mobilitet

Både IDC og Gartner spår at 2009 vil bli et vannskille for mobile enheter som strategiske plattformer for utviklere i både konsument- og bedriftsmarkedet. Som følge av at over en milliard mennesker i løpet av 2010 vil ha tilgang på internett via mobiltelefonen spår IDC blant annet at antallet Iphone-applikasjoner vil tredobles og antallet Android-applikasjoner firedobles.

CCS Insight tror Microsoft vil annonsere en Windows 7-versjon tilpasset ARM-arkitekturen mot slutten av året, og at eventuelle ARM-enheter med Windows 7 kan være på markedet allerede i 2011. Redmonk tror såkalt augmented reality, eller utvidet virkelighet, vil gjøre seg bemerket i mobilmarkedet.

Les også:

Én ARM per person i 2014

Ulønnsomt applikasjonssalg

CCS Insight forventer også at Amazon er en aktør som vil gjøre seg bemerket i mobilmarkedet i løpet av 2010. Selskapet selger allerede mobiltelefoner, tilbehør, bærbare pc-er og musikk og har et velfungerende betalingssystem.

Parallellt med at bokleseren Kindle og Amazons avtale med AT&T utvides vil Amazon fortsette å utnytte markedsmakten sin innen cloud-tjenester enten, enten ved å tilby anbefalinger som en tjenste til programvaretilbydere, eller ved å sette opp sin egen nettbutikk for applikasjoner.

Analysebyrået forventer samtidig at de fleste av dagens nettbutikker for applikasjoner ikke vil oppnå lønnsomhet i 2010.

Hybrid-skyer, fremsynte forretningsprosesser og flashminne som strategisk it - les videre på neste side!

Les om:

It Bransjen