Næringslivet krever ikt-forskning

Næringslivet krever ikt-forskning

Bedriftslederne mener norsk ikt-forskning er viktig for overlevelse.

Norges forskningsråds program for ikt-forskning, "Kjernekompetanse og verdiskaping i IKT" (VERDIKT), har utført en spørreundersøkelse blant 2000 bedrifter i et representativt utvalg av det norske næringslivet.

VERDIKT ville vite hvor mye norske bedrifter verdsetter it- og kommunikasjonsløsninger.

84 prosent mener at "ikt er et viktig verktøy i bedriften", og 76 prosent oppgir at utvikling av nye ikt-løsninger blir stadig viktigere for konkurransekraften i egen bransje.

Kanskje mest interessant, svarer hele 71 prosent av bedriftslederne at det er viktig for deres bedrift at det drives norsk ikt-forskning.

Fornøyde

- Dette er en oppsiktsvekkende entydig tilbakemelding fra et samlet næringsliv og en bekreftelse på at vi ikke bare kan kjøpe IKT fra utlandet, sier Olaug Råd, programkoordinator i VERDIKT, i en pressemelding.

- Selv blant eksportbedriftene som opererer internasjonalt, mener tre av fire bedriftsledere at det er viktig for deres bedrift at det drives IKT-forskning i Norge.

Ikke bare vil næringslivet ha norsk ikt, men de er også godt fornøyd med den ikt-en som finnes her fra før. 65 prosent mener at norsk næringsliv er internasjonalt konkurransedyktig innen ikt.

Kun én av ti er uenig i dette, mens 24 prosent oppgir at de ikke vet.

Sinkene

22 prosent av norske bedrifter oppgir at de investerer i innovasjon, forskning og utvikling innen ikt. Det er i typiske byfylker som Oslo, Hordaland og Sør-Trøndelag at flest bedrifter satser på nye IKT-løsninger.

Det er tjenesteytende næringer som er flinkest, fulgt av industrien. Primærnæringene og bygge- og anleggssektoren er sinkene i denne sammenheng.

- Større bedrifter og eksportbedriftene utmerker seg ved å jobbe aktivt med innovative løsninger innen ikt. Dette er i seg selv ikke overraskende. Det som er mer slående er at IKT-forskning og innovasjon i så stor grad foregår over hele landet og i alle bedriftsstørrelser, sier Råd.

200 millioner

Bedrifter som investerer i ikt-innovasjon mener Norge bør forske på tjenester og programutvikling, og i mindre grad på maskinvare.

- Det er viktig at norsk ikt-forskning er relevant for næringslivet og det er viktig at bedriftene selv tar en aktiv del i dette. VERDIKT vil i år utlyse rekordstore 200 millioner kroner til ikt-forskning, ikke minst for å stimulere næringslivets satsning på forskning i en tid hvor internasjonale konjunkturer er krevende og omstilling og investering i fremtidig verdiskaping er helt nødvendig, sier Råd.

LES OGSÅ:

200 millioner til internettforskning

Ambisjoner

Tre av fire bedrifter som investerer i forskning og utvikling innen ikt, sier at bedriften er avhengig av ansatte med spesialkompetanse på området. Hver femte har behov for arbeidskraft med doktorgradskompetanse i ikt. Olaug Råd anslår at et sted mellom fem og ti tusen norske bedrifter ønsker slik kompetanse.

- Næringslivets etterspørsel etter doktorgradskompetanse innen ikt er betydelig og vitner om at mange bedrifter har store ambisjoner, sier Råd.

- Det bekreftes også ved at det er mer enn ti ganger flere som er enig i at Norge har kompetanse til å drive forskning innen ikt på et internasjonalt nivå, enn som er uenig i dette.

Les om:

It Bransjen