Nokia er norsk forhandlerfavoritt

Nokia er norsk forhandlerfavoritt

Nokia leverer best service og support og er norske forhandleres favoritt blant smarttelefonprodusentene.

ÅRETS PRODUSENT: Norske forhandlerne har kåret Nokia til den beste smarttelefonprodusenten på det norske markedet.

I tillegg til å sikre seg høyeste totalscore og det beste totalsnittet tok produsenten ledelsen innen kategoriene levering, service og support, internettjenester, salgsstøtte og produktbredde.

Sony Ericsson fikk nest høyest totalscore, men er dårligst på produktutvikling og ellers ikke best innen noen av kategoriene. HTC er best på pris og kvalitet, men dårligst på salgs- og markedsstøtte.

Apple har med sin Iphone det mest salgbare produktet, men er dårligst både på levering, service og support, pris og kvalitet, avanse og produktbredde.

Samsung gjør det best på avanse og markedsstøtte, men får dårligst totalsnitt, samtidig som de får kritikk for salgbarhet, internettjenester, sertifisering og opplæring.

Ute på veien

Blant de ulike kategoriene i Årets produsent-undersøkelsen legger forhandlerne størst vekt på produsentens evne til å yte service og support. Dette kommer også tydelig frem i kåringen av Nokia.

Nokias norgessjef Arild Elverum er ikke veldig overrasket over resultatene. Han setter imidlertid spesielt pris på tilbakemeldingen på hvordan Nokia støtter forhandlernes salgs- og markedsføringsaktiviteter.

- Slaget står der produktene selges, sier Elverum.

- Vi satser mye på å være ute i kanalen og bruker mye tid på veien. Her har vi egne folk som er ansvarlige for å besøke forhandlerne for å sørge for at produktene blir markedsført og gir opplæring i produkter og tjenester, sier Elverum.

Forklaring

I undersøkelsen ble produsentene vurdert på 11 områder på en skala fra 1 til 6.

Områdene er levering, service og support, pris i forhold til kvalitet, produktets salgbarhet, internettjenester, produktutvikling, avanse, salgsstøtte, produktbredde, markedsstøtte, sertifisering og opplæring. Resultatet er et gjennomsnitt.

Forhandlerne har også blitt bedt om å vurdere de ulike områdene i forhold til hva som er viktigst at produsentene er gode på.

Vinneren har blitt kåret ut i fra resultat på de ulike områdene kombinert med viktigheten av de ulike områdene. Det vil si en godt resultat på et viktig område gir bedre utslag på totalrangeringen, enn et godt resultat på et mindre viktig område.

tabell

Beste  produsent av smarttelefoner Totalscore Totalsnitt
Ant. svar
1 Nokia 238 4,23 44
2 Sony Ericsson 223 3,94 39
3 HTC 222 4,08 29
4 Apple 220 3,97 40
5 Samsung 213 3,82 22

Hele analysen og resultatene fra produsentundersøkelsen blant norske forhandlere kan du lese om i IT-Bransjen nummer 4 som er på gaten fra begynnelsen av juni.

Les om:

It Bransjen