Norden er Actebis-vekstvinner

Norden er Actebis-vekstvinner

Actebis omsatte for 28 milliarder kroner i Europa i 2009. Norden er vekstvinneren.

Samlet endte Actebis-konsernets europeiske omsetning i 2009 på 28 milliarder norske kroner.

Videre hevder distributøren overfor danske Computer Reseller News (CRN) at konsernet avsluttet regnskapsåret 2009 med positive resultater, til tross for at omsetningen falt med 3,5 prosent fra 29,3 milliarder kroner i 2008.

Spesielt skal Actebis i Østerrike slite med omsetningsnedgang på markeder i Øst-Europa. Resten av konsernet har imidlertid beholdt posisjonen i sine respektive markeder, og Actebis i Norden er vekstvinneren.

- Det er gått bra både på topplinjen og på bunnlinjen. Det har vært et fornuftig år hvor vi har greid å vokse på tross av krisen, sier Torben Qvist, nordisk direktør i Actebis, til CRN.

- Nok en gang har våre nordiske selskaper vært vekstmaskinen i Actebis, sier konserndirektør Klaus Hellmich til nettsiden.

Alt i alt mener han Actebis har klart seg svært godt gjennom 2009.

- Vi kom eksepsjonelt godt gjennom et vanskelig finansielt år, sier han.

It Bransjen