Nordisk aksjon mot nettbutikker

Nordisk aksjon mot nettbutikker

De nordiske forbrukerombudene gjør felles front mot ulovlig markedsføring av netthandel.

Forbrukerombudene i Sverige, Norge, Danmark, Finland og Island har de siste 15 årene kjempet sammen mot de urimelige markedsføringsmetodene som florerer i Norden. Samarbeidet har tidligere resultert i felles retningslinjer til næringslivet om for eksempel markedsføring av flybilletter, men nå skal samarbeidet utvides til også å omfatte felles aksjoner. Bekjempelse av ulovlig markedsføring for netthandel står øverst på lista til forbrukerombudene.

LES I KANALBLOGGEN: Rydd opp i netthandelen

- Vi kommer til å gjennomføre en felles kontrollaksjon mot nettbutikker, men når dette skjer vil vi ikke offentliggjøre, sier forbrukerombud Bjørn Erik Thon til Computerworld.

LES OGSÅ: Nordmenn er glade netthandlere

Aksjonene vil i første omgang undersøke om nettstedene opplyser om angrefrist og om forbrukerne får god nok informasjon om frakt og reell pris på varene. Forbrukerombudene vil inspisere nettstedenes statiske informasjon, men også gjennomføre kjøp. Ombudene skal også utarbeide oppdaterte, nordiske retningslinjer for netthandel.

Thon tror et nordisk samarbeid er nødvendig for forbrukerne siden stadig flere aktører opererer på tvers av landegrensene.

- Mange selger i flere nordiske land selv om de ikke nødvendigvis heter det samme, og det er mange av de samme problemene som går igjen. Vi får kontrollert flere på denne måten, samtidig som vi lærer av hverandre, sier det norske forbrukerombudet.

LES OGSÅ: EU vil ensrette reglene for netthandel

Forbrukerombudene har nå vedtatt en felles strategi for felles initiativer for 2008, og andre områder med stor prioritet er den stigende bruken av miljø- og etikkpåstander i markedsføringsøyemed, elektronisk kommunikasjon, og finansielle tjenester som markedsføring av raske kreditter.

- Dette vil styrke forbrukerbeskyttelsen, samtidig som næringslivet også får klarere retningslinjer å forholde seg til når de markedsfører seg i flere nordiske land, påpeker Thon.

It Bransjen