Nordmenn e-handler for 30 milliarder

Nordmenn e-handler for 30 milliarder

Hver nordmann handlet på nettet for nesten 6000 kroner det siste halvåret. Vi er de mest ivrige e-handlerne i Norden.

Det viser en rapport om nordisk e-handel offentliggjort i dag. Rapporten fra DIBS Payment Services er gjort blant 4000 nordmenn, svensker og dansker.

Den viser at nordmenn og dansker er de mest aktive nettforbrukerne i Norden, og at e-handelen (forretning til forbruker) for Danmark, Norge, Sverige og Finland til sammen utgjør 143 milliarder kroner, herav 29,5 milliarder i Norge. Forbrukerne har fortsatt veldig sterk tro på vekst i e-handelen.

LES OGSÅ: Skivebom for ehandel

De nordiske internettforbrukerne har i gjennomsnitt e-handlet for 5.402 norske kroner det siste halve året, nordmenn for 5745 kroner. Primært handler de på nettet for å spare tid og for å kunne handle utenfor åpningstidene. Reiser og elektronikkprodukter utgjør ca. 60 prosent av den nordiske e-handelen, og tilliten til sikkerheten ved e-handel er høy.

Menn handler mest

Den typiske nordiske e-handlende er en mann, mellom 25 og 54 år gammel, handler helst hos nasjonale e-butikker og er mest motivert for å handle på nettet for å spare tid og for å kunne handle utenfor åpningstidene.   Menn er nemlig de mest aktive e-handlerne, men kvinnene er også godt på vei.

Mennene e-handler imidlertid fortsatt for vesentlig mer penger enn kvinnene. 26 % av mennene mot 17 % av kvinnene har handlet for over 10.000 kr. i løpet av det siste halve året.

Forbrukernes motiver for å handle på internett er først og fremst for å spare tid og besvær – 77 % av de utspurte nevner dette som motivasjonsfaktor. Deretter følger kriterier som uavhengighet av åpningstider og lavere priser. Det er særlig kvinnene som setter pris på å spare tid, mens mennene går etter et større vareutvalg. Jo yngre man er, desto høyere vekter man lavere priser.

Reiser topper

DIBS e-handelsindeks inneholder for første gang estimater over den nordiske e-handelsomsetningen fordelt på bransjer. ”Reiser” topper listen med en omsetning på 53,5 milliarder norske kroner, etterfulgt av ”elektronikk” med 32,4 milliarder kroner, og ”medier og underholdning” med 12,3 milliarder.

De enkelte bransjer appellerer imidlertid langt ifra like godt til både menn og kvinner. Forskjellen er mest utpreget i varegruppene ”elektronikk” og ”klær/sko”. 69 % av mennene har kjøpt elektronikkprodukter de siste 6 måneder, mens det tilsvarende tall for kvinner er 38 %. ”Klær/sko” har det motsatte kjønnsmessige fortegn. I denne kategorien har 54 % av kvinnene handlet i løpet av de siste 6 måneder, mens kun 25 % av mennene har handlet i denne kategorien i samme tidsrom.

Her er noen nøkkelpunkter i undersøkelsen:

Det er 13,2 millioner aktive e-handlende i Norden mellom 15 og 65 år.

46 % av de nordiske nettforbrukerne forventer å øke sine internettkjøp i løpet av de kommende 12 måneder.

85 % av de skandinaviske e-butikkene forventer økt internettomsetning i løpet av de kommende 12 måneder.

90 % av de skandinaviske e-butikkene vurderer e-handel til å være like sikker som handel i fysiske butikker.

Les om:

It Bransjen