Norfund med nettspill

Norfund med nettspill

Elever i den videregående skolen får 100 millioner kroner til investeringer i utviklingsland.

Målet med spillet fra Norfund, statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland, er å vise at investeringer i u-land skaper positive effekter. Elevene skal stilles overfor reelle problemstillinger. Kommunikasjonsdirektør Kjartan Stigen i Norfund sier i en pressemelding at elevene må ta beslutninger om det for eksempel skal brukes store ressurser på hiv/aids-tiltak i en bedrift i et afrikansk land eller om de bør investere i en bedrift med uakseptabelt arbeidsmiljø.

– Bør elevene velge å trekke Norfund ut av investeringen eller gå inn for å forsøke å endre de ansattes betingelser? Ved å spille Utviklingsinvestoren håper vi elevene og lærerne vil lære mer om næringsutvikling i utviklingsland, hvor krevende det kan være å være investor og ikke minst hvor viktig det er å lykkes, sier Stigen i meldingen.

LES OGSÅ: Vil ha flere norske spill

Norfund ønsker å vise elevene at investeringer i utviklingsland skaper en kultur for innovasjon og kreativitet.

- For å sette det på spissen ser investorer etter suksesshistorier å legge pengene sine i, mens tradisjonell bistand får et giverfokus. Det betyr ikke at vi ikke trenger tradisjonell gavebistand, men at det er viktig at Norfund fyller det gapet som blir igjen når gavebistanden går til de fattigste og de store investeringene går til de rikeste. Norfunds jobb er å støtte de små og mellomstore bedriftene som ikke får kapital, sier Stigen videre.

Ifølge Norfund lærer spillet elevene hvordan Norfund kan bidra til å skape næringsutvikling i Afrika, Asia og Latin-Amerika. Spillet er i førsteperson, og foregår i en tredimensjonal verden der elevene gruppevis tar på seg rollen som et investeringsselskap som investerer på vegne av Norfund.

Investeringsporteføljen består av fem bedrifter som velges ut blant 21 selskaper fra fem ulike bransjer. I løpet av de fire kvartalene i spillet, skal elevene løfte bedriftene i porteføljen til suksessrike og samfunnsnyttige virksomheter. Samtidig må de underveis gjøre oppdrag for Norfund, ta kompliserte valg og svare på spørsmål. Hver elevgruppe har totalt 100 millioner kroner som skal forvaltes.

It Bransjen