Norsk teknologi kan gi bedre nettvideo

Norsk teknologi kan gi bedre nettvideo

Videostreaming over p2p-nett blir mer robust, med videokvalitet tilpasset brukeren for bedre seeropplevelse.

Forskere ved Universitetet i Oslo og Simula Research Laboratory har utviklet flere tekniske løsninger som skal gi bedre seeropplevelse ved streaming av video over p2p-nettverk.

Teknologien gir bedre fleksibilitet for videosignalene, slik at den enkelte bruker får en videokvalitet som er best mulig tilpasset brukerens båndbredde og datamaskin.

- Det betyr at brukere som har bra utstyr og bra båndbredde får uttelling for det, samtidig som de som har mindre kraftig utstyr og dårligere båndbredde får et videosignal som er tilpasset, men som likevel gir et bedre resultat fordi teknologien løser en del av de begrensningene som i dagens p2p-nett kan gi hakkete og dårlig seeropplevelse, forklarer professor Frank Eliassen, som har ledet forskningen, til Computerworld.

- Filosofien bak p2p-nett er skalerbarhet, men en av utfordringene er at når brukere i nettet kommer og går, kan man miste data og deler av videosignalet kan gå tapt, sier Eliassen.

- Større robusthet

Teknologien eliminerer forstyrrelser som hakking og støy i bildet, ved at kvaliteten på videosignalet justeres ut i fra brukerens ressurser. Det styrker robustheten, og gir en bedre seeropplevelse totalt sett, forklarer Eliassen.

- En annen svakhet med p2p-nett er at tjenestene måler båndbredden din med én gang du begynner overføringen og lar dette bestemme videokvaliteten din. De måler i liten grad mens du ser på. De tilpasser seg med andre ord ikke til at båndbredden din varierer underveis, sier Eliassen.

Det er blant annet disse begrensningene som forskerne nå har utviklet løsninger for å håndtere. Forskningen er støttet av Forskningsrådets VERDIKT-program.

- Vi har verifisert at teknologien fungerer gjennom simuleringer, og nå håper vi at kommersielle aktører viser interesse, sier Eliassen.

Les om:

It Bransjen