Ny rapport: Lurt å investere i IOT

DOLLAR: Millioninvesteringer i kundeinnsikt-undersøkelsen viser at hvert av de spurte selskapene i gjennomsnitt brukte 86 millioner dollar på loT i 2015. (Ill. Istock)

Ny rapport: Lurt å investere i IoT

En ny rapport fra Tata Consultancy Services (TCS) antyder at investeringer i «Internet of Things»-teknologi gir god omsetningsvekst.

Tingenes internett (IoT)-teknologi gir gjennomsnittlig omsetningsøkning som på 15,6 prosent, for de som er best i klassen er tallet hele 64 prosent. Dette skriver Tata Consultancy Services (TCS) i en pressemelding. 

Ny studie

TCS har lansert en ny global studie der de har sett på effekten av IoT-teknologier på tvers av globale bransjer. I studien «TCS Global Trend Study on loT» har de kartlagt svar fra 795 ledere fra multinasjonale selskaper. Ifølge funnene i undersøkelsen er det et stort potensial for å øke omsetningen ved å benytte loT-teknologi.

Mobilapplikasjoner

Millioninvesteringer i kundeinnsikt-undersøkelsen viser at hvert av de spurte selskapene i gjennomsnitt brukte 86 millioner dollar på loT i 2015, og at dette vil stige til 103 millioner dollar per selskap i 2018.

Å spore kunder gjennom mobilapplikasjoner er det vanligste bruksområdet for IoT-teknologi - nesten halvparten av alle multinasjonale bedrifter gjør det.

Mobil-applikasjoner skal ifølge TCS være den mest aktuelle arenaen for loT-investeringer i dag, men det skal være en stor variasjon mellom ulike bransjer. For eksempel i industriell produksjon er sensor-overvåkning på vei inn for fullt.

– Norden er fortsatt i startfasen når det gjelder investeringer i IoT, likevel ser vi at stadig flere ledende bedrifter er i full gang med å utvikle loT-strategier. Men i et såpass raskt skiftende landskap kan man lure på om man trenger en strategi for teknologi i det hele tatt. Konkurransefortrinn man har i dag, kan være borte om noen få måneder, sier Tommi Mäkinen, leder for Digital Transformation i TCS Nordic.

– Mange ledende nordiske organisasjoner ønsker å forbedre sine tjenester med hjelp av loT-teknologi. Ofte vil dette også bety at man må skape nye forretningsmodeller. Derfor kan relativt små loT-initiativ raskt utvikle seg til å bli store endringsprogram. De som takler denne overgangen best vil uten tvil stå igjen som vinnerne i loT-æraen, sier Mäkinen, i meldingen.

Utfordringer

Til tross for at undersøkelsen i stor grad viser at loT-investering har stor innvirkning på omsetningen til selskapene, viser også TCS-rapporten at det gjenstår store utfordringer før man kan realisere det fulle potensialet til loT-teknologi.

Ifølge studien er dette de tre største hindrene for å ta i bruk IoT-teknologi:

Bedriftskultur: De ansattes evne til å forandre måten de tenker på når det gjelder kunder, produkter og prosesser.

Lederskap: Å få toppledere til å tro på loT og være villige til å investere tid og ressurser.

Teknologi: Spørsmålene rundt teknologi er fortsatt mange, for eksempel: hvordan håndtere Big Data, intern vs. ekstern utvikling, hvordan integrere loT-data med bedriftens systemer og hvordan man sikrer sikkerhet og pålitelighet.

Økt omsetning

Store muligheter for økning i omsetning gjennom loTDe bedriftene som har investert i loT-teknologi forteller om vesentlig vekst i omsetning som et direkte resultat, med en gjennomsnittlig økning på 15,6 prosent i 2014. Nesten en av ti (9 prosent) så en økning på minst 30 prosent i omsetningen, heter det i meldingen.

Bedrifter som er i teten når det gjelder innovasjon gjennom loT har også sett størst avkastning på investeringene. De åtte prosentene med høyest avkastning fra investering i loT, rapporterer en gjennomsnittlig omsetningsøkning på hele 64 prosent.

Muligheten til å skape mer skreddersydde produkter og tjenester er i dag den største fordelen med IoT-teknologi, men fra 2020 antar man at dette vil endre seg til å bli mulighetene for økt omsetning gjennom å skape merverdi for kundene, står det i meldingen. 

It-bransjen