Nye nettverk blir supereffektive

Nye nettverk blir supereffektive

Strømforbruket til internett skal senkes med 99,9 prosent på fem år.

CO2-utslippene fra bruk av it er like store som fra flybransjen. Energibruken bare fortsetter å stige, og strøm har blitt en stor belastning, både for it-budsjettene og klimaet.

Dette kan snus på hodet, mener et konsortium ledet av Bell Labs. Utgangspunktet er at informasjonsoverføring teoretisk og rent matematisk kan bli hele ti tusen ganger mer energieffektiv. Målet er litt mer beskjedent. Innen 2015 skal infrastrukturen være klar for å senke strømbruken til en promille av dagens bruk.

Initiativet heter Green Touch og ble lansert i London tirsdag.

NTNU-professor

Målsetningen om tusen ganger bedre energieffektivitet er basert på grunnforskning fra Bell Labs på underliggende nettverkskomponenter og teknologier (optisk, trådløst, elektronisk, prosessering, ruting og arkitektur), og fysiske begrensninger ved hjelp av etablerte formler, slik som Shannons lov.

Claude Shannon var en matematiker som allerede i 1948 skrev “A Mathematical Theory of Communication”. Denne teorien er et av grunnlagene av utvikling av datakommunikasjon, men har blitt lite brukt til å spare strøm.

Helt enkelt sagt går dette ut på hvordan man koder informasjon. Shannon viste hva den teoretiske grensen for informasjonsoverføring i en kanal var, men ikke hvordan man kunne oppnå grensen. Man estimerer hvordan man kan sende informasjon på best mulig måte gjennom kanalene, og tilpasser kodingen til det, sier Einar Johan Aas, NTNU-professor ved Institutt for elektronikk og telekommunikasjon.

Ifølge professoren er det en del å hente her.

- Dette er et interessant spørsmål, og det har tidligere ikke vært noe spesielt fokus på energisparing gjennom dette. Men med mobil kommunikasjon måtte man utvikle nye matematiske metoder for å estimere kanalkapasiteten, eller båndbredden, som det populært kalles. Det går an, men det er matematisk krevende, sier han –og legger til at instituttet han jobber ved har flere anerkjente forskere som jobber med å utvikle mer energinøysomme metoder for multikanal kommunikasjon.

Green Touch samler industriledere, akademia og myndigheter. Konsortiet ønsker å bli sentrale for bærekraftige nettverk i tiårene som kommer. Sammen med lanseringen har konsortiet også sendt en åpen invitasjon til alle medlemmer av Information and Communication Technology (ICT), for å bidra til å nå de ambisiøse målene. Les mer om Green Touch her.

It Bransjen