Nye regler for blåtann-reklame

Nye regler for blåtann-reklame

Du skal ikke bli spammet, og selv aktivt samtykke til reklamemottak.

Blåtann-markedsføring, altså reklameoverføring til mobiltelefoner med blåtann-nettverk, er noe næringsdrivende tilsynelatende ønsker å begynne med.

Nå har organisasjonene NORDMA, ANFO, INMA og IKT-Norge først som sist satt opp en liste med regler for konseptet, retningslinjer som Forbrukerombudet har gitt sin tilslutning til.

I 2009 konkluderte sistnevnte med at Deli de Luca brøt markedsføringsloven når de sendte ut reklame til forbrukernes mobiltelefon via blåtann. Det førte til at flere andre næringsdrivende kontaktet ombudet med spørsmål om hvordan de kan bruke blåtann i sin markedsføring.

Aktsomhet med barn og unge

Ettersom de førstnevnte organisasjonene opplevde at også deres medlemsmasse var usikre på hvordan blåtann kan benyttes i markedsføring, besluttet de å samarbeide med Forbrukerombudet for å lage retningslinjer. Og nå er retningslinjene på plass.

- Vi ser nå frem til å få opp gode caser på bruk av blåtann i markedsføringen. Vi vet at flere aktører har ventet på denne muligheten, skriver NORDMA på sitt nettsted, og legger til at det har vært en lang prosess, men at alle er glade for det nå er enighet om reglene.

Et at de viktige momentene fra Forbrukerombudet har vært at næringsdrivende må ta hensyn til at blåtannmarkedsføring kan bli sett av barn, og at konseptet derfor krever «særlig aktsomhet», skriver Forbrukerombudet i en pressemelding.

Forbrukerombudet skal kunne gripe inn dersom de mottar klager fra forbrukere.

Må aktivt be om informasjon

I retningslinjene kan man lese at forbruker kun skal motta kommersielt innhold om vedkommendes blåtannenhet er i modus «aktiv og synlig for alle». I lokalene forbrukeren oppsøker skal det klart gå frem at forbrukeren er i en sone hvor det kan mottas blåtannmarkedsføring. Forbrukeren må selv aktivt oppsøke en sender og aktivere sin enhet for å motta budskapet.

Forbrukeren skal få en forespørsel vedkommende må svare ja på for å motta det kommersielle budskapet, og sammenkoblingen skal enkelt kunne avsluttes ved at forbrukeren går ut av markedsføringssonen. Det skal unngås å markedsføre produkter uegnet for barn og unge.

- Direkte oppfordringer til barn om å kjøpe, eller mase på foreldre eller andre voksne om å kjøpe, er forbudt, og bruk av for eksempel konkurranser i markedsføring har særlig appell til barn og unge, og vil lett anses som urimelig, forklarer fungerende forbrukerombud Gry Nergård.

Såkalt allmennyttig informasjon står friere til å sende ut sitt budskap, men retningslinjene advarer om at markedsføringsbegrepet tolkes vidt. Dersom innholdet er egnet til å skape større etterspørsel etter den næringsdrivendes produkter, er det definert som markedsføring.

It Bransjen