Økt etterspørsel tømmer lagrene

Økt etterspørsel tømmer lagrene

Økt etterspørsel har gitt varemangel hos distributørene. Nå fyller de opp for godt julesalg.

Som følge av finanskrisen har flere produsenter redusert aktiviteten. Dette kombinert med økende etterspørsel nå i høst, har ført til mangel på en rekke komponenter og varer hos distributørene. Det kan også komme til å påvirke julesalget.

- Det er ingen enorme problemer ennå, men vi har sett noen trender, sier og salgs- og produktdirektør Preben Fjeld i GNT, der lagersituasjonen nylig sto på agendaet i ledermøtet.

- På mindre skjermer virker som det er litt trangt om panelene. Ellers er tilbakemeldingen fra diskleverandørene, særlig Western Digital, at det kan være leveringsproblemer for de hotteste varenummerne. Det er også noen problemer med på retailutgaven av Windows 7, sier han.

Leveringsproblemer

Også Hattelco har slitt med leveringsproblemer den siste tiden. Innkjøpssjef Stig Knutsen sier imidlertid at produsentene innen de aktuelle produktgruppene har gitt beskjed om at situasjonen vil være løst i løpet av tre ukers tid.

- Produsentene er flinke til å informere oss tidlig og holde oss orientert om hvor utfordringene ligger helt ned på sku-nivå. Det har vært leveranseproblemer på komponenter i en periode, men de skal for det meste være løst nå, sier Knutsen.

Lars Seeberg, administrerende direktør i Itegra, understreker at situasjonen er forskjellig fra produktområde til produktområde.

- Produsentene tenker ulikt - noen reserverer seg i forhold til prognosene, andre ser det som en mulighet til å posisjonere seg ved å trykke til. Så kommer det litt an på hvor produktene er produsert - ledetid, og hva slags fleksibilitet som ligger i produktlinjen til de forskjellige produsentene, sier han.

- Men vi posisjonerer oss i forhold til disse variablene. Vi kommer helt sikkert til å mangle varer, og vi kommer helt sikkert til å ha for mye varer. Det ikke jo noe nytt, men situasjonen er jo spesiell i år.

Forventer Windows 7-eksplosjon

Samtidig merker distributørene at etterspørselen på vei opp igjen. Preben Fjeld i GNT sier han forventer et godt salg på retailsiden, selv om varene ennå ikke er på lager.

- På harddisker tar vi forhåndsregsler og bestiller opp ekstra så vi har på lager. Allokeringsproblemene med retailutgaven av Windows 7 regner vi med at vil være løst før jul. På mindre skjermer har vi samtidig sett at prispunktene faktisk har gått litt opp, noe som kan bli en annen utfordring mot julesalget, sier han.

Også Itegra har sikret seg.

- Vi har så mange kanaler å kvitte oss med varer i at vi tør å legge litt ekstra på lager, sier Lars Seeberg.

Alle distributørene har store forventninger til Windows 7. At det nye operativsystemet gjør at både sluttkunder og forhandler venter med å kjøpe eller fylle hyllene er tatt med i budsjetteringen hos Hattelco.

- Men vi forventer virkelig en eksplosjon neste uke. Så får vi vente å se om Windows 7 vil ha en en langsiktig virkning og veksten vil fortsette, sier Knutsen.

Så får vi vente å se er det jo også et spørsmål om den langsiktige virkningen av Windows 7 og om det vil føre veksten i en lengre periode, sier Knutsen.

Frykter ikke julehandelen

Stig Knutsen i Hattelco frykter i utgangspunktet ikke noen varemangel. Han mener distributøren står godt rustet i forkant av julesalget.

- Vi har sikret oss ganske greit med dubletter i de forskjellige produktgruppene. Når vi får beskjed om problemer med allokering på sikt legger vi ordre for hele kvartalet og får det heller levert stykkevis utover i perioden, så vi har veldig god varetilgang på det vi trenger.

Lars Seeberg i Itegra tror at julesalget vil foregå noenlunde upåvirket av lagersituasjonen i dag.

- I løpet av de seks ukene fra midten av november er det så mange andre mekanismer og momenter som påvirker enn det vi har nå. Kundene skal ha gavene sine til jul uansett, sier Seeberg.

Les om:

It Bransjen