Økt julesalg hos Komplett

Økt julesalg hos Komplett

Komplett melder om to prosent omsetningsvekst i julemåneden.

Komplett-konsernet har tradisjon tro presentert en ny runde med omsetningstall for en ny periode. Denne gangen gjelder det desember-salget, hvor man registrerte en omsetningsvekst på to prosent i forhold til samme periode for ett år siden.

Desember-omsetninge ble på 439,6 millioner kroner.

Godt direktesalg

Direktesalget for desember utgjorde 312,2 millioner kroner. Det er en økning på 16 prosent sammenliknet med 269 millioner kroner for samme måned i 2009.

Omsetningen i inWarehouse.se og Jernia.no inngår også i direktesalget.

Direktesalget for Komplett-konsernet totalt i 2010 ble 2 614 millioner kroner , noe som er en økning på 12 prosent sammenlignet med 2 337 millioner kroner i 2009.

Den totale omsetningen for Komplett-konsernet i 2010 ble 3 808 millioner kroner, noe som gir 2 prosent økning sammenlignet med 3 749 millioner kroner i 2009.

Økning i nettbutikkene

- Nettbutikkene komplett.no, komplett.se, komplett.dk og mpx.no økte alle i forhold til sammenlignbare kvartaler.

Komplett har i 4. kvartal 2010 intensivert sine markedsaktiviteter betydelig for å styrke sin posisjon i markedet. Det totale kostrandsnivået har derfor økt i forhold til sammelignbare kvartaler.

Selskapets kvartalsrapport for fjerde kvartal 2010 og januar 2010 legges frem fredag 4.februar.

Les om:

It Bransjen