STOR ØKNING: Sammenlignet med samme tidspunkt i fjor, er det nå 2 500 flere ledige personer med bakgrunn fra ingeniør- og ikt-yrker. Dette tilsvarer en økning på 63 prosent.(Foto: Audun Aagre)

MANGE: Sammenlignet med samme tidspunkt i fjor, er det nå 2 500 flere ledige personer med bakgrunn fra ingeniør- og ikt-yrker. Dette tilsvarer en økning på 63 prosent.(Foto: Audun Aagre)

Økt ledighet for it-folk

Det ble 700 flere arbeidsledige i august, viser sesongjusterte tall fra Nav. Ledigheten økte mest for ingeniør- og ikt-fag.

– Den økningen vi nå ser er i tråd med våre anslag for utviklingen på arbeidsmarkedet. Økningen har vært særlig stor i Rogaland hvor ansatte oljenæringen er særlig utsatt på grunn av lave oljepriser og nedgang i oljeinvesteringene, sier fungerende arbeids- og velferdsdirektør Kjersti Monland, i en pressemelding fra Nav.

Målt i prosent økte ledigheten mest for ingeniør- og ikt-fag, fulgt av industriyrker, mens jordbruk, samt serviceyrker, har hatt den mest positive ledighetsutviklingen den siste måneden. 

Flere ledige i it-folk

Sammenlignet med samme tidspunkt i fjor, er det nå 2 500 flere ledige personer med bakgrunn fra ingeniør- og ikt-yrker. Dette tilsvarer en økning på 63 prosent. Som andel av arbeidsstyrken har ledigheten i denne yrkesgruppen økt fra 1,6 til 2,4 prosent. Industriarbeidere har hatt den nest største økningen i ledigheten, med 25 prosent det siste året. Deretter følger meglere og konsulenter med en oppgang på 24 prosent. Dette skriver Nav på sine sider.

Likevel er det i år flere som velger informatikkfag, og årets tall fra Samordna opptak viser en økning på 17,7 prosent. 

Det er oppdaget en teknisk feil i Navs systemer. De har undersøkt om feilen kan ha påvirket ledighetsstatistikken, uten å finne indikasjoner på dette. 

 

It-bransjen