Ønsker seg mer forskningsdebatt

Ønsker seg mer forskningsdebatt

- Man må skape nye veier, sier Paul Chaffey, som mener Norge må bruke mer penger på forskning i krisen.

Abelia er ønsker mer debatt om hvordan Norge kan lære av Sverige og Finland, og hvordan motgangstider kan brukes til å bygge nye kunnskapssøyler. I et åpent brev til statsministeren, finansministeren og forskningsministeren oppfordrer Abelia sammen med en rekke andre organisasjoner å bruke mer penger på forskning i krisetiden.

"I krisepakken løftet regjeringen kunnskap. I revidert nasjonalbudsjett må regjeringen bekrefte at de faktisk tar kunnskap på alvor. Regjeringen må bidra med å bygge den kunnskapsbasen som kreves for å skape fremtidens næringsliv," skrives det i brevet.

- Det som er spesielt i en krise, er at man må skape det nye næringslivet for tiden etter finanskrisen. Kunnskap er av høy betydning i næringsstrukturen, fordi det er mest kunnskapsbaserte bedrifter som kan lykkes etter krisen, sier Paul Chaffey i Abelia til Computerworld.

Konkurranseevne

Bak brevet med tittelen "Satsing på kunnskap som motkonjunktur" står Abelia, Akademikerne, Forskerforbundet, Norsk Studentunion, Studentenes Landsforbund, Tekna og Universitets- og høyskolerådet.

"En satsing på kunnskap vil gi arbeidsledige et langt bedre grunnlag for å skaffe seg arbeid, og samfunnet får arbeidstakere med økt kompetanse. Det er viktige forutsetninger for etablering av nye arbeidsplasser og bedret konkurranseevne i allerede eksisterende virksomheter. De av oss som er i jobb vil også bli møtt med skjerpede krav om kompetanseløft. Etter- og videreutdanning blir viktigere enn noen gang. Det er behov for omstillingen av Norge til et kunnskapssamfunn."

Målet er å presse regjeringen til å satse mer på forskning når det reviderte statsbudsjettet skal legges frem fredag.

- Vi forventer at regjeringen i revidert statsbudsjett kommer med ytterlige tiltak som kriserespons, med fokus på kunnskap, sier Chaffey.

Gode resultater

Abelia ønsker mer oppmerksomhet for forskning og kunnskap uansett hvordan markedet går, men Chaffey mener dette er enda viktigere i en krisetid. Faren eksisterer for at gode ideer forsvinner fra bordet når pengesekkene strammes inn.

- En del av disse gode prosjekter kan stoppes opp når det er krise. Da har Staten en viktig rolle å holde liv i dem, sier Chaffey.

Både Sverige og Finland er eksempler på land som er sammenlignbare med Norge, og som tidligere har kommet seg godt ut av en krise, med blant annen Ericsson og Nokia som teknologiske stormakter.

- I begge landene satset det offentlige på nye ideer og forskning. Det har gitt gode resultater. Det handler ikke om å holde liv i utdaterte løsninger, men å fremme forskning og kunnskap, sier Chaffey.

Som et tiltak tenkes det å ha flere næringslivsrelaterte studieplasser som er fullfinansierte, bedre rammebetingelser for forskning og mer penger til Skattefunn.

- I Norge er det for lite diskusjon rundt dette, politikerne er for enige uten at det skjer så mye. Det settes mål, og så forsvinner de igjen, sier Chaffey, som ønsker mer temperatur rundt forskningsdebatten

Konkrete forslag

Organisasjonene kommer med en rekke konkrete forslag:

  • flere studieplasser som er fullfinansierte
  • støtte til enkeltpersoner som tar etter- og videreutdanning ved fagskoler, høyskoler og universiteter
  • økte basisbevilgninger for å sikre grunnforskning og forskningsbasert undervisning
  • konkrete mål for forskningsinnsatsen med en forpliktende opptrappingsplan for neste stortingsperiode
  • satsing på forskningsinfrastruktur
  • økt ramme for brukerstyrt forskning (BIA)
  • basisbevilgningene til forskningsinstituttene økes
  • reversering av tidligere innstramminger SkatteFunn

Brevet er underskrevet på vegne av:

Paul Chaffey, administrerende direktør i Abelia
Knut Aarbakke, leder i Akademikerne
Bjarne Hodne, leder i Forskerforbundet
Ingvild Reymert, Leder i Norsk Studentunion
Øistein Ø. Svelle, Leder Studentenes Landsforbund,
Marianne Harg, president i Tekna
Jarle Aarbakke, leder av Universitets- og høyskolerådet

It Bransjen