- Opera-brukere har høyest IQ

- Opera-brukere har høyest IQ

Ny studie antyder at folk som bruker IE har lavest IQ. Trues med søksmål.

Det Vancouver-baserte webkonsulentselskapet Aptiquant har gjennomført en IQ-test på over 100.000 frivillige deltagere, og samtidig overvåket hvilken nettleser deltagerne brukte mens de svarte på spørsmålene, skriver CNN.com.

Resultatene viser at de som brukte Internet Explorer fikk lavere enn gjennomsnittlig poengsum for IQ, mens brukere av Firefox, Chrome og Safari scoret noe høyere enn gjennomsnittet. Videre hadde folk som brukte nettleserne Opera, Camino og IE med Chrome Frame ”eksepsjonelt høyere IQ-nivå”, heter det i Aptiquants kommentar til undersøkelsen.

Forutintatt

CNN skriver at tallene sannsynligvis ikke er særlig vitenskapelige, ettersom de som har tatt testen har gjort det på eget initiativ, og at grunnlaget for studien dermed ikke er basert på en vitenskapelig utvalgt testgruppe.

Språket Aptiquant bruker i sin kommentar til undersøkelsen, underbygger også mistanken om at selskapet har vært en smule forutinntatt når det gjelder resultatet:

- Det er allment kjent at Internet Explorer versjoner 6.0 til 8.0 er høyst ukompatible med moderne webstandarder. For at nettsider skal fungere skikkelig i disse nettleserne, må webutviklere legge ned masse unødvendig ekstraarbeid (...).

Trues med søksmål

Aptiquant skriver på sine nettsider at selskapet nå trues med søksmål av en gruppe Internet Explorer-brukere på bakgrunn av rapporten.

Sjefen for Aptiquant, Leonard Howard, sier at selskapet har mottatt hat-mail fra IE-brukere.

- Jeg vil bare gjøre det klart at rapporten mitt selskap har publisert ikke indikerer at dersom du bruker IE har du lav IQ, men det den egentlig sier er at dersom du har lav IQ er det store sannsynligheter for at du bruker Internet Explorer.

Ifølge Howard er Aptiquant overhodet ikke bekymret for å bli saksøkt, fordi selskapet har alle de vitenskapelige data og loggene som underbygger påstandene.

- En seier i retten vil bare underbygge troverdigheten i våre undersøkelser og gi dem et godkjent-stempel, sier Howard, som likevel uttrykker overraskelse over all oppmerksomheten studien har fått.

Opera-brukere smartest

I studien kommer det frem at brukere av Internet Explorer 6 scorer lavest, like over 80, mens brukere av Opera scorer høyest, godt over 120, i forhold til en IQ-median på 100. Du kan lese hele rapporten her.

Aptiquant beskriver seg selv som et selskap som tilbyr verktøy til bedrifter som vil måle den mentale evnen til eksisterende og potensielle medarbeidere.

Ifølge en rapport fra analyseselskapet Statcounter for mai måned er Internet Explorer fremdeles verdens mest populære nettleser, med rundt 43 prosent markedsandel. Firefox og Google Chrome ligger på henholdsvis 30 prosent og 19 prosent markedsandel.

It Bransjen