Optimistisk programvarebransje

Optimistisk programvarebransje

Programvareaktørene i det europeiske mellommarkedet har kommet styrket ut av krisen, ifølge KPMG.

Aktørene i det europeiske mellommarkedet for programvare og tjenester mellommarkedet ser optimistisk på tiden fremover.

De fleste har overlevd finanskrisen og drar nytte av bedringene i det økonomiske klimaet. Det viser en undersøkelse gjennomført av revisjonsselskapet KPMG.

I undersøkelsen svarer bare én av fire programvare- og tjenestespesialister at de har blitt negativt påvirket av den økonomiske nedgangen. De resterende aktørene mener selv de har kommet styrket ut av krisen.

Fortsetter ansettelsene

Til tross for at de fleste av de spurte regner med å være tilbake for fullt i løpet av neste år, forventer to av tre spurte å opprettholde antallet ansatte eller fortsette å ansette nye personer i 2010.

Utfordringen fremover innen programvare- og tjenestebransjen er ifølge revisjonsselskapet å tilpasse den reduserte omsetning og økende kostnader.

Reagerte raskt

Tudor Aw, sektoransvarlig for teknologi hos KPMG, sier til britiske Microscope at flere faktorer har bidratt til å holde markedsaktivitetene i gang, som rask reaksjonsevne i forbindelse kostnadskontroll og aggressive prisstrategier for å opprettholde volumet.

- Med tanke på den økonomiske uroen vi har sett de siste 18 månedene er det bemerkelsesverdig hvor godt det europeiske mellommarkedet innen programvare og tjenester har klart seg gjennom markedsnedgangen, sier han.

Les om:

It Bransjen