Presset euro gir prisøkning

Presset euro gir prisøkning

Produsentene øker prisene med inntil ti prosent, men distributørene tar utviklingen med stor ro.

Den siste tiden har euroen svekket seg kraftig mot dollaren. Kombinert med en økning i komponentprisene har dette ført til at en rekke produsenter nå varsler prisøkninger.

Bjørn Nordby i IBM bekrefter at produsenten også i Norge vil foreta prisjusteringer enkelte rimeligere løsninger innenfor System x og lagring.

- Bakgrunnen er at av utviklingen av dollaren og euroen og økninger i minneprisene påvirker oss, sier han.

- Men dette vil ikke overstige 10 prosent, sier Nordby, som understreker at endringene ikke påvirker tilbudene som IBM allerede har ute hos kundene.

Helge Fjelberg i HP forteller at de gjør en jevnlig justerer for valutaendringer og at produsenten foretatt de justeringene vi trenger å gjøre.

- Men om den norske krona avviker veldig fra euroen kan det slå ut både positivt og negativt for Norge. Derfor kan det komme mindre justeringer som tar høyde for valutaendringene. Men dette vil ikke påvirke oss i stor grad ettersom vi hedger valuta og derfor over tid har en ganske jevn kostbase.

- Ingen store justeringer

De norske distributørene tar imidlertid utviklingen med stor ro. Preben Fjeld i GNT forteller at de ikke har fått noen tilbakemeldinger om større justeringer fra sine produsenter.

- Det er et par produsenter som har varslet om prisoppgang i juni. Andre har automatiserte løsninger som varsler om større prisøkninger, men jeg er ikke kjent med at det har kommet noen slike varsler, sier han.

Øyvind Sæther i Tech Data er ikke i tvil om at det ligger an til en prisøkning i forbindelse med utviklingen til euroen og dollaren.

- Ingen av de store produsentene har varslet noen stor økning fra i morgen, men vi får signaler om at det vil skje i løpet av relativt kort tid. Det antydes en økning på 4 til 5 prosent, både innen enterprise- og konsument-segmentene.

Også Espen Zachariassen i Actebis forteller at de har fått tilbakemelding om prisøkninger fra enkelte produsenter.

- Jeg vil tippe på en økning på mellom 3 til 4 prosent og ti prosent, men når dette treffer markedet er vanskelig å si, sier han.

Lars Seeberg i Itegra forteller at de blant annet har fått tilbakemelding fra HP om en prisøkning på 6 prosent. Han ser imidlertid ikke bort fra at andre produsenter kan komme etter.

- Det avhenger litt av hvordan de er posisjonert i forhold til valutaen. Det kan hende at noen har sikret seg og kan kjøre videre med samme priser som tidligere, sier han.

Endrer etterspørselen

Anders Elbak i IDC mener Norge vil slippe lettere enn resten av Norden, ettersom den norske kronen holder seg bedre mot dollaren.

Han tror ikke prisnivået i Norge vil øke mer enn 10 prosent, slik at prisene vil være tilbake til det nivået de var på for omlag et år siden. Derimot kan utviklingen innebære et skifte mot etterspørsel etter rimeligere produkter.

- Problemet kan være at markedet har vent seg til de lave prisene. Når det for eksempel gjelder en ny pc med et prispunkt på 5 000 kroner vil kundene muligens få litt mindre enn de vanligvis ville fått.

Elbak tror utviklingen først og fremst vil gi seg utslag for de tradisjonelle produktene i konsumentmarkedet.

- Om man skal ha en server vil ikke dette utgjøre en større forskjell enn 1 000 eller 2 000 kroner, og det har lite å si i de fleste it-innkjøp, sier han.

- Innen forbrukerelektronikk som flatskjermer og bluray-spillere har i tillegg prisene falt markant de siste årene, og på produkter som koster fra 500 til 1000 kroner vil økningen være forsvinnende liten. Men distributører og forhandlere bør likevel ta noe av prisøkningen selv så det ikke går videre til sluttkunden, sier han.

Les om:

It Bransjen