Priser for innovasjon

Priser for innovasjon

På Teknoport i Trondheim delte sponsorer som Telenor, Statoil, NTNU og Sintef ut sine innovasjonspriser.

I går åpnet Technoport 2007. På åpningsdagen delte festivalens sponsorer ut sine innvoasjonspriser.

Technoport Awards er arena for utdeling av tunge og prestisjefylte teknologipriser, hvor menneskene bak teknologien blir hedret i en ramme av spennende artister.

NTNU og Sintefs teknologipris for 2007 tildeles professorene Bjørn Angelsen og Hans Torp. Statoils forskerpris for 2007 tildeles professor Martin Landrø. Telenors forsknings- og innovasjonspris 2007 gikk til Førsteamanuensis Øystein Foros ved Norges Handelshøyskole og seniorforsker Bjørn Hansen ved Telenor R&I.

Technoports pris for Innovativ Miljøteknologi tilfaller i 2007 Albedo Technology Internasjonal AS, ved Torfinn Johnsen,

Les om:

It Bransjen