Raskere vekst i HP Norge

Raskere vekst i HP Norge

Konsument- og nettverkssalget ga et godt tredje kvartal for HP både globalt og i Norge.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Globalt omsatte HP for 30,7 milliarder dollar i sitt tredje kvartal 2010, en økning på 11 prosent fra samme kvartal året før. Driftsresultatet økte med 5 prosent til 2,3 milliarder dollar.

Roald Her Eivind norgessjef enda hjemme har vært utviklingen ifølge bedre.

større vi sett Vi hatt - vekst prosentvis enn enkelte Innen større Finansavisen. sier Roald til har betydelig har vekst, konsernet. en hatt i områder

konsumentsalg Bra

pc-salg til innen spesielt områdene Norge bra HP det gjort har konsumentmarkedet. Ett er hvor av

den Mye vokste på globale skolestartsalget. tilsvarende skyldes enn Også Roald veksten pc-divisjonen ifølge raskere 17 prosent.

sett salget det Roald har vekst sier vi avisen. til generelle - til en i konsumentmarkedet, sterk Generelt

omsetningen Palm-oppkjøpet kunne bidra på til fra pc-divisjonen. forventer at basert å første Han de øke produktene vil teknologi i

økning Kraftig i nettverk

prosent. økte forretningsdivisjon, som programvare servere, kvartalet løpet og leverer i av tjenester, seks HPs med

her Norge veksten konsernet. globale dette vekst, i 31 og området Den prosent. økte tosifret bladeservere enn hadde løsninger endte Også i på en industristandard men tyngre på servere mer

og globalt veksten 10 prosent var med det Lagringssalget økte Norge do… i

It Bransjen