Reddet av finanskrisen

Reddet av finanskrisen

Aldri så galt at det ikke er godt for noe: Rolf H. Christiansen i SSØ har endelig fått tak i nok SAP-folk.

Finansdepartementet opprettet i 2004 Senter for statlig økonomistyring (SSØ). Senteret, som skal "bidra til mer effektiv resursbruk i staten", har siden den gang vært under oppbygging.

- Men nå føler jeg at vi har fått de folka jeg trenger, sier en fornøyd avdelingsdirektør Rolf H. Christiansen i SSØ sin sentralenhet.

Avdelingen hans utvikler og leverer SAP HR (human resources)-løsninger som behandler lønningene til i alt 160.000 personer i det statlige. Rundt 25 personer jobber direkte med SAP-utviklingen og -forvaltningen.

25 personer som ikke kom over natten.

Ikke høyt nok

- SAP er et tøft marked, hvor det er kamp om de beste, forteller Christiansen.

"Kan du SAP, er du sikret jobb". Hypotesen har gått igjen både her hjemme og i utlandet. Dette er selvfølgelig flott for SAP-ekspertene, men betyr igjen at det er få slike ute på jobbmarkedet, og det er dermed tøffe tak for de som trenger dem.

SSØ er ingen unntak. Snarere tvert i mot.

- Vi vil som en statlig aktør aldri bli lønnsledende, sier avdelingsdirektøren.

Han vil ikke kommentere hvor mye arbeiderne hans tjener. Men en jobbannonse fra et halvt år tilbake avslører at lønningene skal ligge på et lønnstrinn mellom 402.100 kroner til 542.400 kroner. Høyere lønn kan også vurderes, står det.

- Lønningene her er veldig forskjellige, er det eneste Christiansen vil si om saken.

Selv om lønninger fra 542.400 kroner kan virke som mye penger for mange, har SAP-folket ord på seg for å være bortskjemt med høye lønninger. Noe SSØ altså mener de ikke kan konkurrere med.

Fått godt rykte

De har derfor satset på å lokke SAP-folket med andre fordeler: "Spennende oppgaver i et spennende miljø", regulerte forhold og et stabilt arbeidssted. Avdelingsdirektøren sier at for mange kan det være "veldig lukurativt" å jobbe i staten, med alle de godene det gir. Likevel veier ofte klingende mynt tyngre.

- Men det siste året har vi sett en bedring, og vi har fått mange flere søkere når vi har utlyst stillinger, forteller Christiansen.

Han tror en av grunnene til dette kan være finanskrisen.

- Konsulentselskapene har mindre å gjøre, og det fører nok til at flere søker seg også mot staten, tror han.

Dessuten tror han SSØ sitt fagmiljø begynner å bli mer kjent, og at de begynner å få rykte på seg som et spennende og godt arbeidssted. Men selv om det er enklere nå enn før, er det fortsatt ikke enkelt. For som Christiansen sier:

- Selv om det er et turbulent marked, er det fortsatt mangel på SAP-kompetanse.

Komplisert system

Staben som Christiansen har klart å bygge opp de siste årene har som oftest bakgrunn fra andre SAP-miljøer. Noen er også temmelig ferske i faget, og de fleste er økonomiutdannet.

SAP-gjengen jobber med å utvikle SAP HR-systemet til å bli så effektivt som mulig, og de største utfordringene ligger kanskje i å gjøre det kompliserte systemet enkelt og forståelig for brukerne.

- Å tilpasse SAP til selvbetjening er en utfordring, innrømmer Christiansen.

- Jeg føler vi har fått en høy kvalitet på utbetaling av lønn. Rett lønn kommer til rett person til rett tid. Vi har et robust system, men brukergrensesnittet skal vi jobbe mer med.

- Hvordan er mulighetene til å bli med på SAP-arbeidet deres?

- Vi har den staben vi trenger. Men det vil hele tiden være en turnover, så vi vil jobbe videre med rekrutteringen!

It Bransjen