Roboten som vokter cella

Roboten som vokter cella

Science fiction blir snart til virkelighet i Sør-Korea. Nå ansetter landet sine første robot-fengselsvoktere.

Det er Wall Street Journal som forteller om fangevoktorroboten utviklet av Sør-Korea. De trår i kraft neste år.

Prosjektet er finansiert med rundt fem millioner kroner fra det sør-koreanske justisdepartementet. Roboten skal være en «menneskelig og vennlig» skapning, som kan patruljere gangene i fengselet og holde øye med de innsatte.

Om den ser noe unormalt, tilkaller roboten et menneske.

Mars neste år

Allerede i mars skal den prøves ut. Prøvetiden er en måned, stedet er et fengsel i byen Pohang, sydøst for Seoul.

- I motsetning til overvåkningskameraer, hvor man kun kan holde øye med cellene gjennom skjermen, er robotene programmert til å analysere de innsattes forskjellige aktiviteter og identifisere avvikende adferd.

Det sier primus motor bak prosjektet, professor Lee Baik-chul fra Kyonggi University.

Robotene kan også fungere som en kommunikasjonskanal når innsatte har behov for å kontakte vakter i en nødsituasjon.

Vaktene av kjøtt og ben er positive til sine nye kolleger. Robotene kan redusere arbeidsbelastningen, særlig om natten, mener de. Men hva synes fangene?

- Det er en bekymring. Men disse robotene er ikke «Terminatorer». Deres jobb er ikke å slå ned på voldelige fanger. De er hjelpere. Hvis en innsatt er i en livstruende situasjon eller alvorlig syk, kan han eller hun få hjelp fort, sier Baik-chul.

Forskerne har lagt vekt på å gi robotene et smilende ansikt, rent fysisk. Prosjektet har kostet rundt fem millioner norske kroner, ifølge Yonhap News Agency. Av land er det kun Japan som overgår Sør-Korea i robot-bruk.

Ikke veldig aktuelt i Norge

Andreas Skulberg, avdelingsdirektør i Justisdepartementet, blir lattermild når Computerworld ringer for å høre om dette er en aktuell tankegang i norske fengsler.

- Det er nesten synd det ikke er første april, sier han leende.

- Nei, vi har ingen konkrete planer om det. I Norge er vi opptatt av det vi kaller dynamisk sikkerhet, som går på relasjon og samspill mellom ansatte og innsatte. Når det gjelder menneskelig kontakt kommer disse robotene til kort - foreløpig, sier han.

Skulberg sier departementet likevel vil følge med hva som skjer internasjonalt.

- Om resultatene er veldig gode på et avgrenset arbeidsfelt, skal jeg aldri si aldri. Men vi skal altså ikke gå inn og prøve ut noe slikt i overskuelig fremtid.

- Hvor teknologiske er norske fengsler egentlig?

- Det varierer. Det er en del fengselsbygg som er fra 1850 og den tiden, og de har jo alarmsystemer også videre, men de tekniske løsningene i et nytt fengsel som Halden er selvfølgelig mye bedre.

- Hva er det mest sinnssyke av teknologi i moderne, norske fengsler?

- Jeg har ikke lyst til å gå inn på deltajer, fordi det går på sikkerhetsinstallasjoner. Men det er ulike varslingssystemer.

It Bransjen