KOMPLETTERER KOMPETANSE: Konsernsjef Sven Tore Kaasa i Telecomputing sier oppkjøpet styrker selskapets kompetanse, teknisk plattform og geografisk utbredelse. (Foto: Ahlert Hysing)

KOMPLETTERER KOMPETANSE: Konsernsjef Sven Tore Kaasa i Telecomputing sier oppkjøpet styrker selskapets kompetanse, teknisk plattform og geografisk utbredelse. (Foto: Ahlert Hysing)

Salg skaper ny giv

Finansfirmaet Ferd selger. Finansvirksomheten IK Investment Partners kjøper. Telecomputing er handelsvaren.

Andresen-familiens Ferd Capital har eid Telecomputing i seks år. Nå var det på tide å realisere. Resultatet er hyggelig for Ferd.

Telecomputing som ble etablert i 1997, er blitt en ledende skyleverandør på det norske markedet. Selve navnet var fremtidsrettet. Databearbeiding via en nettverksforbindelse til en skyleverandør er hva Telecomputing handler om.

Resultatet er at Telecomputing har utviklet seg til å bli en ledende leverandør av it-drift til små og mellomstore bedrifter i Norden, (SMB).

-- Vi er imponert over den posisjon Telecomputing har opparbeidet i det nordiske SMB-markedet med et standard tjenestetilbud som reduserer it-kompleksitet og it-kostnader for sine kunder, sier Thomas Klitbo, partner i IK Investment Partners.

Betydelig kundemasse

Telecomputing har oppnådd en betydelig kundemasse siden starten. 850 kunder med 85.000 brukere har medført evnen til å levere kostnadseffektive og profesjonelle driftstjenester på et nivå som kundene selv ikke ville ha maktet.

-- Telecomputing har en lang historie med jevn vekst. Vi ser frem til å støtte ledelsen i å styrke selskapets posisjon ytterligere i de kommende årene, påpeker Thomas Klitbo.

Derfor legges det nå nye strategiske planer for den videre utviklingen av Telecomputing hvor IK Investment Partners vil bidra til å sørge for realiseringen. Det er den nye partnerens interesse som er katalysator for nye ideer og videre strategi.

Det foregår derfor en ustrakt planlegging. Hvor mye og hva som blir realisert, vil tiden vise. Hva som er sikkert, er at IK Investment Partners kommer til å følge utviklingen av Telecomputing med argusøyne.

-- IK samarbeider tett med oss med hensyn til planlegging. Sammen vil vi videreutvikle vår forretningsmodell med effektive it-løsninger. Målet er å oppnå gevinster for kundene gjennom å gjøre it enkelt, sier Sven Tore Kaasa, konsernsjef i Telecomputing.

Les om:

It-bransjen