Samler forhandlere i ny kjede

Samler forhandlere i ny kjede

En rekke lokale forhandlere innen tale- og datakommunikasjon går nå inn i en ny allianse og danner en landsdekkende franchisekjede.

Kjeden skal spesialisere seg på integrasjon av både data- og taleløsninger og satser på å være en lokal ”kaoskontroll” for små- og mellomstore bedrifter.

- Vi har i lengre tid sett et paradigmeskifte. Det klareste eksemplet på dette er at IP i større grad benyttes til transport av tale. Det er ingen revolusjon i seg selv, men vi står på terskelen til at alle bedriftens data- og kommunikasjonsløsninger smelter sammen og blir én enhet, sier Stefan Fromgren i Telefonselskapet as, som står bak den nye kjeden IKT Allianse.

Dette er en utvikling som ikke bare gjelder de store, men kommer for fullt også i små og mellomstore bedrifter som ikke har egne it-avdelinger eller egne datafolk.

Spesialiserer seg på begge

Pr i dag er gjerne IKT-leverandører enten eksperter på dataløsninger eller på taleløsninger og har sett på dette som to atskilte områder. Firmaer som trenger å bestille datalinjer, internett-tilgang, telefon eller annen tale- og datakommunikasjon må ofte forholde seg til en uoversiktlig mengde forhandlere og kontaktpersoner, ifølge pressemeldingen.

Nå som utviklingen smelter de to fagfeltene sammen, stiller dette nye krav til leverandørene. Det blir derfor viktig å ha en leverandør med spesialistkunnskaper innenfor både tale- og dataløsninger.

Den nye landsdekkende forhandlerkjeden tar konsekvensen av dette og spesialiserer seg på begge områdene. Kjedens forretningsidé er å tilby hele pakken av tale- og dataløsninger gjennom ett lokalt kontaktpunkt.

Skal økes til 15

IKT Allianse har i dag 9 lokale forhandlere med lang erfaring i byene Drammen, Oslo, Stavanger, Haugesund, Ålesund, Gjøvik, Lillehammer og Sandefjord. Etterhvert skal antall forhandlere økes til 15, slik at alle de største byene i Norge er dekket.

- Vi tror lokal tilhørighet og menneskelig kontakt er en styrke. Bedriftene får én kontaktperson å forholde seg til, sier Stefan Fromgren. IKT

Allianse skal drives som en franchisekjede og konseptet eies av Telefonselskapet as som har vært leverandør av kommunikasjonsløsninger i 20 år.

Les flere bransjenyheter i Bransje

It Bransjen