Ser frem til spennende år i bredden

Ser frem til spennende år i bredden

De norske breddedistributørene ser frem til et 2011 med nye muligheter og utfordringer.

Direktørene i breddedistributørene på det norske markedet ser frem til 2011.

En av dem er Monica Aune i Also, som skal implementere nytt erp-system i løpet av året.

- Vi har brukt store deler av 2010 til å forberede denne implementeringen og gleder oss til å få SAP tilbake, sier hun.

Nylig godkjente også EU-kommisjonen fusjonen mellom Also og Actebis.

- Endelig avgjørelse angående fusjonen tas i løpet av første kvartal 2011. Går denne i orden vil vi jobbe for en best mulig synergi av de to selskapene. Also har en sterk posisjon i value-segmentet og Actebis er sterkere i retailsegmentet. Vi har stor tro på at det vil komme kundene våre til gode med et fusjonert selskap, sier Aune.

Ser frem til fusjonen

Også Espen Zachariassen, daglig leder for Actebis i Norge, forteller om et godt år. Han er veldig fornøyd med selskapets utvikling.

- At flere og flere forhandlere velger å satse sammen med oss gjør oss ydmyke, samtidig som det gir oss kraft og inspirasjon til å jobbe enda hardere for å skape suksess sammen med våre partnere

- Generelt synes vi at det gjennom de siste par kvartaler har vært en positiv utvikling på en rekke produsenter og markedsområder, en utvikling vi forventer vil forsterkes i løpet av neste år, sier han.

Han forteller at distributøren har mye å se frem til også neste år med fusjonen av Actebis inn i Also.

2010 har vært et år preget av fusjoner og oppkjøp i bransjen.

- Det resulterer i at de store har blitt større og færre og avstanden ned til neste nivå har økt. Dette er en trend som ikke er unik for vår bransje, men et resultat av tiden vi er inne i med økonomisk utrygghet og mindre forutsigbarhet enn tidligere, utdyper Zachariassen.

Forrykende år for EET

EET har på sin side har gjort en rekke små oppkjøp de siste to årene.

- Vår strategi er fremdeles å vokse gjennom oppkjøp og organisk vekst, sier Bjørn Berg, daglig leder i EET.

EET-gruppen er fornøyd med sine resultater i 2010.

- Vi har hatt et forrykende år i 2010, sier Bjørn Berg.

- Alle land har vært inntektsgivende, og resultatet for gruppen endte på drøyt 70 millioner danske kroner i regnskapsåret juli 2009 til juni 2010. Vi har nå snart lagt bak oss to kvartaler av regnskapsåret 2010-2011 der EET kan vise til vekst på topp- og bunnlinje på ca 20 prosent, sier Berg.

Forventer forsiktig vekst

Øyvind Sæther, norgessjef i Tech Data, har tro på et godt årsresultat for 2010.

- Vårt regnskapsår blir avviklet ut januar, men årets resultat ser veldig lovende ut. Vi er foran planen og forventer en tosifret vekst. Det er vi naturlig nok veldig fornøyd med, sier Sæther.

Han forteller at volumproduktene og bedriftssalget har gått spesielt bra.

- Bedriftssalget er det vi er aller mest fornøyd med og som har vært mest positivt nå i høst. Vi har it-systemene på plass og ligger godt an i forhold til våre konkurrenter, sier han.

Øyvind Sæther tror imidlertid veksten i 2011 vil være mer forsiktig.

- I forhold til neste år forventer vi en forsiktig markedsvekst og håper å ta nye markedsandeler, sier han.

- Vi ønsker å være størst på det norske distributør-markedet og få inn enda mer penger. Det viktigste for oss er å få fornøyde kunder og dette er noe vi arbeider med hver dag, forklarer han.

It Bransjen